• Tu rodzą się odkrycia...

  Naukowcy UMB przebadali kwercetynę

  09.10.2021 16:33
  Autor: Administrator UMB

  Zespół badaczy z Zakładu Biofizyki oraz I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UMB opublikował na łamach Neurogastroenterology & Motility rezultaty pracy pt. Quercetin relaxes human gastric smooth muscles directly through ATP-sensitive potassium channels and not depending on the nitric oxide pathway.
  Naukowcy przebadali kwercetynę – substancję pochodzenia roślinnego, należącą do grupy polifenoli, występującą w wielu warzywach, owocach i nasionach. Dotychczas opublikowane prace dotyczące kwercetyny wykazują jej wielokierunkowe działanie. Związek ten posiada m.in. potencjał antyoksydacyjny, przeciwzapalny oraz przeciwcukrzycowy. Z tego powodu kwercetynę uważa się za nutraceutyk, czyli substancję dietetyczną przynoszącą korzystne efekty zdrowotne w organizmie człowieka. Ponadto kwercetyna, jak i inne polifenole, była stosowana jako suplement diety w wielu badaniach klinicznych, potwierdzających jej prozdrowotne właściwości.
  Kwercetyna, pomimo znacznej zawartości w pożywieniu, jest słabo przyswajalna w przewodzie pokarmowym. Stężenia, jakie osiąga w osoczu człowieka są z reguły niższe od terapeutycznych, natomiast wysokie stężenia występują lokalnie w żołądku oraz jelitach. Z tego powodu badacze postanowili określić miejscowy wpływ kwercetyny na kurczliwość mięśni gładkich przewodu pokarmowego.
  Przeprowadzone badania wykazały, iż kwercetyna działa rozkurczowo na mięśnie gładkie żołądka, zależnie od jej stężenia. Powyższy efekt wynika z bezpośredniej aktywacji kanałów potasowych zależnych od ATP (K+ATP) jednakże jest niezależny od szlaku syntezy tlenku azotu. Kanały K+ATP są regulowane czynnikami metabolicznymi oraz regulują napięcie naczyniowe. Ponadto kanały te odgrywają kluczową rolę w ustalaniu poziomu glukozy we krwi poprzez regulację wydzielania insuliny w komórkach beta trzustki i zależnego od insuliny wychwytu glukozy w mięśniach szkieletowych.
  Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania kwercetyny jako leku rozkurczowego w leczeniu dyspepsji czynnościowej przewodu pokarmowego i innych drobnych zaburzeń motoryki żołądka. W dalszych badaniach należy również rozważyć wykorzystanie kwercetyny jako potencjalnego aktywatora kanałów K+ATP. Działanie to może tłumaczyć opisywane wcześniej korzyści jako czynnika chroniącego mięsień sercowy, obniżającego ciśnienie tętnicze, rozszerzającego oskrzela, zwiotczającego pęcherz moczowy czy ochraniającego komórki wysp trzustkowych.
  Praca naukowców dostępna pod linkiem https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nmo.14093
  https://youtu.be/aD7ezsHHoDY

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •