• Tu rodzą się odkrycia...

  Jak ksenoestrogeny wpływają na transdukcję sygnału w komórkach immunologicznych - nowa publikacja UMB

  09.11.2021 16:20
  Autor: Administrator UMB

   

  Zespół Naukowców z Zakładu Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (mgr Karolina Nowak, prof. dr hab. n. med. Ewa Jabłońska i dr hab. n. med. Wioletta Ratajczak-Wrona) opublikował na łamach czasopisma Cells artykuł pt.: „NF-κB—An Important Player in Xenoestrogen Signaling in Immune Cells”

  Artykuł poświęcony jest transdukcji sygnału w komórkach immunologicznych eksponowanych na tzw. środowiskowe estrogeny – ksenoestrogeny – substancje zaliczane do związków zdolnych do zaburzania funkcjonowania układu wewnątrzwydzielniczego (ang. Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs). Związki te można spotkać m.in. w żywności, lekach, kosmetykach, dziecięcych zabawkach, plastikowych opakowaniach, płytach CD i DVD, paragonach, detergentach i pestycydach. Ze względu na powszechność stosowania produktów zawierających w swoim składzie ksenoestrogeny, wyjątkowo istotnym jest poznanie w jaki sposób mogą one prowadzić do upośledzenia prawidłowego funkcjonowania komórek układu immunologicznego.

  W opublikowanej pracy autorzy dokonali kompleksowego przeglądu literatury, w którym podsumowali aktualny stan wiedzy z zakresu molekularnego mechanizmu działania ksenoestrogenów w komórkach immunologicznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych, wytypowano szlak NF-κB jako kluczowy dla indukowanej ksenoestrogenami transdukcji sygnałów. Obserwacja ta jest szczególnie istotna ze względu na fakt, że czynnik transkrypcyjny NF-κB kontroluje transkrypcję ponad 200 genów m.in. biorących udział w rozwoju narządów limfatycznych, różnicowaniu komórek i regulacji procesu zapalnego. Szlak NF-κB jest integralną częścią sieci szlaków sygnalizacyjnych w komórce, zaburzenie któregokolwiek z jej elementów może mieć katastroficzne skutki dla funkcjonowania systemu immunologicznego. Narażenie na ksenoestrogeny we wczesnym okresie ciąży może wpływać na rozwój układu odpornościowego i jego dalsze funkcjonowanie. Modulacja sieci transdukcji sygnału, w szczególności szlaku NF-κB, przyczynia się do rozwoju astmy, alergii i niektórych chorób autoimmunologicznych, w których ekspozycja na ksenoestrogeny została wskazana jako jeden z czynników predysponujących do rozwoju choroby.

  Publikacja jest efektem realizacji projektu badawczego „Zbadanie estrogeno-podobnego mechanizmu działania parabenów w kontekście oceny ich wpływu na funkcje i czas życia ludzkich neutrofilów” (2018/31/N/NZ7/01074) uzyskanego w ramach konkursu PRELUDIUM 16 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownik projektu – mgr Karolina Nowak; Opiekun naukowy projektu – dr hab. n. med. Wioletta Ratajczak-Wrona.

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •