• Tu rodzą się odkrycia...

  Rola APRIL w rozwoju i przebiegu nowotworu - nowa publikacja naukowców z Zakładu Immunologii

  27.12.2021 12:34
  Autor: Administrator UMB

  Naukowcy z Zakładu Immunologii UMB opublikowali w czasopiśmie Cytokine & Growth Factor Reviews artykuł zatytułowany „Role of the APRIL molecule in solid tumors”.

  W opublikowanej pracy podsumowano aktualną wiedzę na temat roli, należącej do nadrodziny TNF, cząsteczki APRIL (ang. A proliferation-inducing ligand) w chorobie nowotworowej. Wytwarzana przez szereg komórek immunologicznych, ich prekursory, a także komórki nowotworowe cząsteczka APRIL jest jednym z istotnych czynników wpływających na proces przeżycia i proliferacji komórek nowotworowych. Większość prac odnosi się do nowotworów krwi (grafika 1). Powyższa praca skupia się na analizie mniej licznych doniesień dotyczących guzów litych, w tym aktywacji wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych w komórkach nowotworowych w odpowiedzi na APRIL (grafika 2). Badania skupiają się na nowotworach płuc, jelit, żołądka oraz piersi, wykazując wysoką ekspresję APRIL w komórkach guza oraz jego mikrośrodowisku. Jednocześnie zwrócono uwagę na zmiany w stężeniach APRIL zależne od fazy choroby oraz występowania złośliwych fenotypów nowotworu. Przytoczone w pracy badania potwierdzają istotną rolę APRIL w rozwoju i przebiegu nowotworu oraz wskazują na białko APRIL jako potencjalny marker prognostyczny.

  Praca ma na celu zwrócenie uwagi nie tylko na istotną rolę białka APRIL w procesie nowotworowym, ale też podkreślenie konieczności kontynuacji badań nad tą cząsteczką.

  Należy dodać, że grafika nr 2 przedstawiona w artykule została wyróżniona i umieszczona na okładce ostatniego numeru czasopisma Cytokine & Growth Factor Reviews.

  Autorami pracy są mgr Kinga Henryka Nowacka oraz prof. dr hab. Ewa Jabłońska.

  Link do artykułu naukowego o April

   

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •