• Tu rodzą się odkrycia...

  Zespół naukowców z UMB opublikował artykuł “Adipose tissue and skeletal muscle expression of genes associated with thyroid hormone action in obesity and insulin resistance

  14.12.2021 17:48
  Autor: Administrator UMB
  Zespół naukowców z UMB opublikował artykuł “Adipose tissue and skeletal muscle expression of genes associated with thyroid hormone action in obesity and insulin resistance” w “Thyroid” - IF: 6,568; punktacja MNiSW: 200.
  Kluczowymi tkankami regulującymi działanie insuliny są tkanka tłuszczowa (TT), w której insulina nasila lipogenezę oraz hamuje lipolizę, a także mięśnie szkieletowe (MS), odpowiedzialne za ok. 80% wychwytu glukozy stymulowanego przez insulinę. Hormony tarczycy (HT) także wpływają na te procesy, dlatego mogą one modulować działanie insuliny.
  Celem pracy była analiza ekspresji genów związanych z działaniem HT w TT i MS u osób o różnym stopniu wrażliwości na insulinę, a także zbadanie regulacji tych genów przez insulinę i wolne kwasy tłuszczowe (WKT).
  Zbadano 72 mężczyzn bez zaburzeń funkcji tarczycy, 36 z prawidłową masą ciała (PMC) i 36 z nadwagą/otyłością (OT). Wrażliwość na insulinę zmierzono metodą 2-godzinnej klamry hiperinsulinemicznej normoglikemicznej. W podgrupie 20 osób (9 z PMC i 11 z OT) wykonano 6-godzinne klamry bez lub z jednoczesnym wlewem intralipidu i heparyny. Wykonano biopsje podskórnej TT oraz MS – u wszystkich osób w warunkach wyjściowych, a w podgrupie 20 osób – przed i po 6-godzinnych klamrach. Zmierzono ekspresję genów: dejodynaz DIO2 i DIO3, podjednostek receptora HT THRA i THRB, czynników transkrypcyjnych zmniejszających działanie HT: NCOR1 i FOXO1 oraz genów docelowych HT: PPARGC1A i ATP2A2. W trakcie obu klamr obserwowano zmiany stężeń TSH oraz wolnych HT w surowicy (Ryc. 1). Osoby z OT wykazywały wyższą ekspresję DIO2, DIO3, NCOR1 oraz niższą ekspresję THRA i PPARGC1A w TT; wyższą ekspresję NCOR1 oraz niższą ekspresję DIO2, DIO3, PPARGC1A i ATP2A2 w MS. W wyniku klamry, w grupie osób z PMC w TT ekspresja NCOR1 i FOXO1 zmniejszyła się, a ekspresja DIO2 i PPARGC1A zwiększyła się (Ryc. 2), natomiast w MS ekspresja NCOR1 zmniejszyła się, a zwiększyła się ekspresja PPARGC1A i ATP2A2 (Ryc. 3). Tkankowa ekspresja DIO3 w TT i ekspresja THRA i THRB zmniejszyła się w obu grupach. Wlew intralipidu/heparyny zniósł efekty działania insuliny (Ryc. 2 i 3).
  Nasze badania wskazują, że działanie HT w TT i MS jest osłabione w otyłości. Niezdolność do zwiększenia ekspresji genów związanych z działaniem HT w otyłości czy też w stanie nadmiaru WKT może przyczyniać się do nasilenia lipotoksyczności.
  Uzyskane wyniki mogą pomóc w opracowaniu nowych rozwiązań w leczeniu chorób związanych z insulinoopornością. Autorzy mają zamiar kontynuować badania dotyczące działania HT w tkankach w stanie insulinooporności.
  Autorzy publikacji: Marek Strączkowski, Agnieszka Nikołajuk, Magdalena Stefanowicz, Natalia Matulewicz,

  Jose Manuel Fernandez-Real, Monika Karczewska-Kupczewska

  Link do publikacji Adipose tissue and skeletal muscle expression..

   
   
   
  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •