• Tu rodzą się odkrycia...

  Wpływ 3 fal pandemii na zgłaszalność i charakterystykę kliniczną pacjentów z zaćmą i odwarstwieniem siatkówki

  27.12.2021 12:37
  Autor: Administrator UMB

  Pandemia SARS-CoV-2 wpłynęła na sytuację opieki zdrowotnej na całym świecie. Zespół badaczy z Kliniki Okulistyki UMB opublikował w sierpniu 2021 roku dwa artykuły dotyczące wpływu 3 fal pandemii na zgłaszalność i charakterystykę kliniczną pacjentów z zaćmą i odwarstwieniem siatkówki w odniesieniu do okresu sprzed pandemii (względem lat 2016-2019 w przypadku zaćmy  i roku 2019 w przypadku odwarstwienia siatkówki).

  Pracę “Impact of Three Waves of the COVID-19 Pandemic on the Rate of Elective Cataract Surgeries at a Tertiary Referral Center: A Polish Perspective” opublikowano w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (PMID: 34444356)

  a pracę “The Impact of Three Waves of the COVID-19 Pandemic on the Characteristics of Primary Rhegmatogenous Retinal Detachments at a Tertiary Referral Centre” w czasopiśmie Clinical Ophthalmology (PMID: 34429580).

  Oddzielna analiza wpływu 3 fal oraz okresów między nimi jest nowym i bardziej informatywnym podejściem metodologicznym niż stosowane dotychczas w literaturze podejście przed vs w trakcie pandemii, gdyż dostarcza bardziej szczegółowych informacji o fluktuacjach. Dane dotyczące pacjentów Kliniki Okulistyki UMB przedstawiono w kontekście wprowadzanych i zdejmowanych restrykcji oraz możliwości opieki medycznej. Omówiono krótko - i długofalowe konsekwencje z perspektywy pacjenta, okulisty chirurga oraz lekarza w trakcie specjalizacji. Stwierdzono zmniejszenie liczby pacjentów, ale mniej zauważalne z kolejnymi falami pandemii. Poruszany w innych krajach problem opóźnionego zgłaszania się pacjentów z odwarstwieniem siatkówki nie potwierdził się wśród pacjentów Kliniki Okulistyki UMB. Wysunięto wnioski, które mogą być pomocne w planowaniu strategii organizacji pracy oddziału okulistycznego. Zwrócono uwagę na możliwość jednoczasowej obuocznej operacji zaćmy.

  Pozostając w temacie SARS-CoV-2, aktualnie zespół badaczy Kliniki Okulistyki UMB, do którego należą również lekarze rezydenci, zajmuje się również analizą wpływu pandemii na program specjalizacji i stan psychiczny rezydentów okulistyki.  

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •