• Tu rodzą się odkrycia...

  Badanie przebiegu klinicznego i możliwości leczenia COVID-19 w warunkach praktyki klinicznej w Polsce – SARSTer

  22.12.2021 07:50
  Autor: Administrator UMB

  Program SARSTer realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, finansowany w roku 2021 ze środków Agencji Badań Medycznych jest retrospektywnym, nieinterwencyjnym programem badawczym.

  Wiodącym ośrodkiem jest Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB, a inicjatorem i koordynatorem prof. dr hab. Robert Flisiak.

  Celem badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych opcji terapii COVID-19 stosowanych w Polsce u chorych leczonych począwszy od 1 marca 2020. W projekcie uczestniczy 50 ośrodków, które włączyły do bazy danych blisko 9 tysięcy rekordów chorych na COVID-19.

  Efektem programu po zaledwie półtora roku, jest 10 prac opublikowanych w czasopismach o łącznym wskaźniku Impact Factor bliskim 45. Wszystkie publikacje są dostępne poprzez stronę Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLCHZ).

  Wnioski wyciągnięte z tych prac przekładają się na praktykę kliniczną wyrażoną rekomendacjami terapeutycznymi PTEiLChZ, których ostatnia wersja ukazała się 12 listopada 2021 (również dostępna poprzez wyżej wymienioną stronę internetową).

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •