• Tu rodzą się odkrycia...

  Najnowocześniejszy w Polsce rezonans magnetyczny otwarto w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

  04.05.2022 12:49
  Autor: Administrator UMB
  Zgodnie z deklaracjami producenta, wiodącej na rynkach światowych firmy Siemens Healthineers, takiego aparatu (MAGNETOM Sola ) i w takiej konfiguracji nie ma żadna placówka w naszym kraju. Jak powiedział podczas uroczystości otwarcia  pracowni rezonansu dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, dr hab. Jan Kochanowicz w leczeniu kluczowa jest diagnostyka, która teraz wchodzi na nowy poziom, bo badania będą szybsze. Wojewódzka konsultant do spraw radiologii, dr Bożena Kubas dodała, że możliwe jest teraz wykonanie nawet bardzo skomplikowanego badania, tj. spektroskopia - czyli wejście na poziom komórek. Wyjaśniła, że tak dokładne badania znacznie poprawią diagnostykę pacjentów m.in. z nowotworami mózgu, bo pozwolą lepiej obserwować zmiany. Przedstawiciel firmy Siemens Healthineers, dr Kamil Gorczewski poinformował, że rezonans wyposażony jest m.in. w algorytmy sztucznej inteligencji oraz technologię BioMatrix. Dzięki niej urządzenie automatycznie dopasowuje parametry skanowania indywidulanie dla każdego pacjenta. Przez to badanie jest dokładniejsze i trwa znacznie krócej. Rektor UMB, prof. dr hab. Adam Krętowski podkreślił wysoką innowacyjność urządzenia, które będzie wykorzystywane do celów klinicznych, naukowch i edukacyjnych. Dodał, że inwestycja jest realizowana przez UMB z wykorzystaniem Spółki, która prowadzi pracownię BioSkaner.
  Właścicielem rezonansu jest LOMIRT - (Laboratorium Obrazowania molekularnego i Transferu Technologii) spółka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na razie aparat będzie wykorzystywany przede wszystkim do diagnozowania pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dyrektor Zarządzający LOMIRT  Daniel Górski poinformował, że pracownia rezonansu w USK kosztowała blisko 5 mln. złotych.  
  W uroczystości otwarcia wzięły udział władze rektorskie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:  JM. Rektor, prof. dr hab. Adam Krętowski, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju - prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Szpitali Klinicznych i Szkolenia zawodowego – prof. dr hab. Janusz Dzięcioł, Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Zawodowego, prof. dr hab. Adrian Chabowski, oraz  Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego w Białymstoku – dr hab. Jan Kochanowicz. Obecni byli także: Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Olesiński, dr n. med. Bożena Kubas, wojewódzka konsultant ds. radiologii.
  Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ – Maciej Olesiński pogratulował Uczelni tak nowoczesnego narzędzia diagnostycznego. Zapewnił, że docenia to jak dynamicznie rozwija się USK i poinformował, iż w najbliższym czasie NFZ zorganizuje konkurs, do którego może przystąpić Bioskaner. Umożliwiłoby to refundację badania otwartym dziś rezonansem magnetycznym.  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, prof. dr hab. Marcin Moniuszko podkreślił aspekt naukowy wykorzystania urządzenia, co przyczyni się do dalszego rozwoju potencjału podlaskiej i polskiej medycyny. Zapowiedział kolejne działania pracowni BioSkaner, która jeszcze w tym roku planuje rozpoczęcie wytwarzania radiofarmaceutyków. Prorektor ds. Kształcenia UMB, prof. dr hab. Adrian Chabowski – powiedział, że urządzenie posłuży do kształcenia przyszłych lekarzy i techników, którzy będą mieli możliwość praktycznego ćwiczenia na najnowocześniejszej aparaturze w Polsce. Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Zawodowego, prof. Janusz Dzięcioł stwierdził, że zakup urządzenia to strategiczne działanie Uczelni, które zwiększa jakość świadczonych usług dla mieszkańców

  Tym, co wyróżnia to urządzenie spośród innych jest najnowszej generacji technologia BioMatrix, wykorzystanie algorytmów ZOOMit PRO, LiverLab, Native oraz wysoce specjalistycznych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji: Deep Resolve Gain i Deep Resolve Sharp. Zastosowanie tych technologii pozwala na wykonanie najbardziej skomplikowanych i zaawansowanych badań rezonansem magnetycznym.

  Aparat posiada wiele innowacyjnych rozwiązań. MAGNETOM Sola to pierwszy na świecie 1,5 teslowy rezonans magnetyczny wyposażony w technologię BioMatrix. Technologia BioMatrix umożliwia wykonanie badania rezonansem magnetycznym praktycznie u każdego pacjenta. Urządzenie dopasowuje parametry skanowania i jego przebieg do różnic anatomicznych i fizjologicznych poszczególnych pacjentów, eliminując wszystkie niepożądane skrajności i patologie. System pomaga m.in. w prawidłowym ułożeniu pacjenta i prawidłowym prowadzeniu badania, umożliwiając skrócenie czasu jego trwania nawet o 30%.

  Innowacyjne aplikacje oraz technologia BioMatrix zapewniają dostęp do badań również tym pacjentom, którzy byli z nich wykluczeni ze względu na stan zdrowia lub złożoność badania. Dzięki wbudowanym w urządzenie czujnikom BioMatrix Sensors, MAGNETOM Sola umożliwia szybkie i precyzyjne wykonanie badań wymagających na przykład bramkowania oddechowego, a technologie korzystające ze sztucznej inteligencji Deep Resolve Gain i Deep Resolve Sharp zapewniają najwyższej jakości obrazy nawet u pacjentów niewspółpracujących. Rozwiązanie Deep Resolve Gain umożliwia  skrócenie czasu skanowania i uzyskanie wyższej rozdzielczości obrazu. Druga technika wykorzystująca  tzw. maszynowe głębokie uczenie (DL) umożliwia poprawę jakości obrazów poprzez zwiększenie ostrości i eliminację artefaktów.
  MAGNETOM Sola wyposażony jest również w oprogramowanie wspierające szybkie i właściwe rozpoznanie zmian w badanych tkankach oraz sprawdzenie efektywności wdrożonej terapii. W pracowni zainstalowano nową wersję serwera postprocesingowego z oprogramowaniem syngo.via, który wspiera lekarzy w procesie oceny uzyskiwanych danych oraz prawidłowej diagnozy. Dzięki temu możliwa jest obecnie np.: zaawansowana ocena badań mózgu, serca i innych obszarów anatomicznych.
   
  Większe możliwości diagnostyczne i naukowe
  Zainstalowany w USK rezonans magnetyczny MAGNETOM Sola jest jedynym aparatem w Polsce o tak zaawansowanej konfiguracji. Spółka po dogłębnej analizie zakupiła większość dostępnych opcji, umożliwiając wykonanie wielu wysoce specjalistycznych badań. Podobnie jak w pracowni BioSkaner przy ul. Żurawiej, również w USK technicy i lekarze radiolodzy mają pełen dostęp do protokołów badań. Mogą je dowolnie modyfikować i dostosowywać do potrzeb każdego pacjenta i projektu naukowego. Spółka zadbała również o to, żeby wsparcie aplikantów z firmy Siemens Healthineers było nieograniczone. Ponadto prowadzone są obecnie dodatkowe ustalenia w zakresie wspólnych projektów naukowych. Oznacza to de facto, że możliwości rozwoju naukowego w oparciu o aparaturę jaką posiadamy są niemalże nieograniczone. MAGNETOM Sola zapewnia nie tylko dostęp do innowacyjnych technologii diagnostycznych, ale również komfort pacjenta podczas badania. Otwór gantry o średnicy 70 centymetrów umożliwia przeprowadzenie badania u pacjentów dotychczas wykluczonych z powodu np. nadmiernej otyłości lub doświadczonych lękiem i klaustrofobią.
  Pełna oferta diagnostyczna
  Zainstalowany w białostockiej placówce aparat MAGNETOM Sola został wyposażony w pełen zestaw tzw. cewek do odbioru sygnału  i obrazowania każdej anatomii ciała pacjenta. Cewka to nic innego jak specjalnie skonstruowany odbiornik (czasem nadajnik i odbiornik) sygnału emitowanego z tkanek po pobudzeniu ich specjalnym impulsem magnetycznym o częstotliwości radiowej. Ich zadaniem jest zebranie z badanych tkanek jak najwięcej najwyższej jakości sygnałów umożliwiających uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazów. Rezonans magnetyczny zainstalowany w USK został wyposażony w komplet takich cewek, co umożliwia wykonywanie badań całego ciała pacjenta. Dzięki temu rozwiązaniu m.in. po raz pierwszy w ofercie pracowni BioSkaner pojawiły się badania oparte na protokole OncoRads, który został wypracowany przez Towarzystwa Onkologiczne, a pacjenci mają dostęp do wysokiej jakości badań przesiewowych. W trakcie badania wykonywany jest skan całego ciała pacjenta. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania najnowszy aparat firmy Siemens pozwala na wysokiej jakości obrazy, przy znacznym skróceniu czasu wymaganego na przeprowadzenie takiego badania. Jest to uzupełnienie oferty pracowni BioSkaner, która w swojej ofercie ma również wysoce specjalistyczne i innowacyjne badania PET/MR.
  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •