• Tu rodzą się odkrycia...

  Członkowie społeczności akademickiej UMB na XXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Gdańsku

  20.05.2022 09:40
  Autor: Administrator UMB

  W dniach 5-7 maja 2022 r. w Gdańsku odbył się XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pod hasłem „Diabetologia na fali”, który po dwóch latach powrócił do formuły stacjonarnej wraz z transmisją na żywo dla uczestników online.

  W Zjeździe uczestniczyli również naukowcy i lekarze z UMB. Jego Magnificencja Rektor UMB, Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych prof. dr hab. Adam Krętowski wygłosił wykład pt. „Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego a zalecenia innych towarzystw naukowych w aspekcie leczenia cukrzycy typu 2”.

  Aktywny udział wzięli także pracownicy Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych,  Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii oraz Centrum Badań Klinicznych UMB:

  - dr n. med. Agnieszka Łebkowska otrzymała wyróżnienie za pracę pt. „The Influence of Prepubertal Onset of Type 1 Diabetes and Age of Menarche on Polycystic Ovary Syndrome Diagnosis”, opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (IF= 5.958), która została uznana przez Zarząd Główny PTD najlepszą publikacją roku 2021 zrealizowaną w ramach Grantu Naukowego PTD,

  prof. dr hab. Irina Kowalska wzięła udział w debacie pt. „Pro Contra.  Insulinooporność. Stan czy choroba?”,

  - prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego a zalecenia innych towarzystw naukowych w aspekcie nowych rekomendacji w zaleceniach PTD i ADA w 2022 roku”,

  - lek. Marta Dobrzycka przedstawiła wyniki pracy oryginalnej podczas ustnej prezentacji pt. „Ocena związku białka morfogenetycznego kości 4 (BMP4) oraz jego receptora BMPR1A w podskórnej i trzewnej tkance tłuszczowej z zespołem metabolicznym u osób z otyłością”.

  W sesji „Badań Podstawowych i Genetyki” dr hab. Michał Ciborowski z Centrum Badań Klinicznych zaprezentował wykład pt. „Związek pomiędzy metabolitami osocza, a obecnością i aktywnością brunatnej tkanki tłuszczowej”.

  Wyniki badań z zakresu diabetologii okresu rozwojowego przedstawiły: lek. Joanna Peczyńska z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii (praca pt. „Wpływ nowych biomarkerów ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych na rozwój powikłań mikroangiopatii u młodzieży i młodych dorosłych z cukrzycą typu 1”) oraz mgr Monika Grabia z Zakładu Bromatologii (praca we współpracy z  Kliniką Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii pt. „Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 – czy stanowi realny problem w praktyce klinicznej?”).

  Symbolicznym akcentem Zjazdu była premiera książki pt. „Pół wieku diabetologii polskiej - rozmowy z Mistrzami”, będącej zbiorem wywiadów, a jednocześnie biografii wybitnych „twórców polskiej diabetologii”, w tym prof. dr hab. Idy Kinalskiej – kierownika Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w latach 1980-2003.  

  Kolejny, XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbędzie się w przyszłym roku w Katowicach.

   

   

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •