• Tu rodzą się odkrycia...

  O możliwościach wykorzystania wielowarstwowych filmów na bazie kompleksów polielektrolitowych jako systemów dostarczania leków

  02.06.2022 15:48
  Autor: Administrator UMB
   
  Filmy wielowarstwowe (ang. polyelectrolyte multilayers, PEMs) stanowią grupę materiałów bazujących na kompleksach polielektrolitowych (ang. polyelectrolyte complexes, PECs), szeroko badanych w dziedzinie nauk biomedycznych i farmaceutycznych.
  Pomimo szerokiego wykorzystania wspomnianych systemów w inżynierii tkankowej, w ostatnim czasie tylko nieliczne prace badawcze skupiają się na możliwościach zastosowania PEMs jako nośników leków. PEMs stanowią obecnie ważne narzędzie służące funkcjonalizacji, tj. nadawaniu określonych, unikatowych właściwości terapeutycznych i aplikacyjnych dla materiałów przeznaczonych do implantacji, natomiast nieznaczną uwagę przywiązuje się do ich potencjalnego wykorzystania w technologii farmaceutycznej. Analiza danych literaturowych poświęconych PEMs wskazuje na dwie główne przyczyny ich ograniczonego zastosowania: skomplikowane techniki otrzymywania tych systemów oraz wysoka wrażliwość przeciwnie naładowanych polimerów – składników PEMs – na szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
  PEMs, jako systemy strukturalnie zróżnicowane, otwierają jednak szerokie perspektywy w projektowaniu systemów o wielofunkcyjnym charakterze poprzez dobór polimerów o określonych właściwościach aplikacyjnych, np. poprawiających zdolność przylegania nośnika do błon śluzowych czy modyfikujących proces uwalniania leku. Co więcej, zjawisko kontrolowanego formowania się PECs może być źródłem struktur o wyjątkowych cechach terapeutycznych i fizykochemicznych.
  Celem pracy była krytyczna analiza najnowszych doniesień naukowych poświęconych ocenie możliwości wykorzystania PEMs w farmacji, technologii chemicznej oraz bioinżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak możliwe połączenia polimerowe, parametry technologiczne procesu wytwarzania PEMs czy właściwości fizykochemiczne otrzymanych systemów, np. właściwości hydrofilowe, adhezyjność, zdolność pęcznienia, wewnętrzna/zewnętrzna struktura filmów. Wnikliwa analiza powyższych zagadnień jest bowiem kluczowa dla opracowywania nośników przeznaczonych zarówno do miejscowego, jak i ogólnoustrojowego dostarczania leków.   
   
  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •