• Tu rodzą się odkrycia...

  Rola zabiegów minimalnie inwazyjnych jaskry w terapii jaskry otwartego kąta przesączania

  10.06.2022 10:41
  Autor: Administrator UMB

  Mikroinwazyjna chirurgia jaskry (MIGS) wciąż pozostaje świeżym konceptem w chirurgii leczenia jaskry. Nieustannie zwiększa się liczba zabiegów operacyjnych, które można uznać za MIGS. Tak nagły rozwój okulistyki sprawia, że wybór odpowiedniej procedury staje się trudniejszy nie tylko ze względu na liczbę stale rosnących rozwiązań, ale również ze względu na szereg innych czynników związanych z pacjentem. Chirurdzy również muszą odpowiedzieć na pytanie, którą metodę powinni wdrożyć.

  W artykule opublikowanym w marcu 2022 w Acta Ophthalmologica zespół z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie dokonał meta-analizy na podstawie dostępnych publikacji oraz przeanalizował mikroinwazyjne metody leczenia jaskry pod kątem efektywności i bezpieczeństwa. Jaskra jest chorobą wieloczynnikową, a jej przebieg jest tak zróżnicowany, że potrzebujemy pełnego wachlarza procedur chirurgicznych. Wybór najlepszej metody zależy od anatomii pacjenta, jego docelowego ciśnienia wewnątrzgałkowego, a także doświadczenia chirurga.

  Zespół zauważa również, że mikroinwazyjne techniki operacyjne znacznie zwiększają bezpieczeństwo operacji, jednak kosztem skuteczności. Dlatego wielu okulistów uznaje je za nieodpowiednie dla pacjentów z zaawansowaną jaskrą i bardzo wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Jednak MIGS może być bardzo skuteczne w leczeniu łagodnych i umiarkowanych przypadków jaskry. Dlatego analizy skuteczności i zestawienie ich z bezpieczeństwem zabiegu znacznie przyczyniają się do lepszego wyboru metody leczenia oraz ułatwiają chirurgom w wyborze indywidualnej drogi rozwoju zawodowego.

  Publikacja Microinvasive glaucoma surgery: a review and classification of implant-dependent procedures and techniques

  Autorzy: Joanna Jabłońska , Katarzyna Lewczuk , Joanna Konopińska, Zofia Mariak , Marek Rękas
  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •