• Ostatnia zmiana 29.05.2015 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Cby.Cg-Foxn1nu/J

  Nazwa: Szczep wsobny Cby.Cg-Foxn1nu/cmdb
  Pochodzenie: Szczep sprowadzony z The Jackson Laboratory
  Umaszczenie: Myszy z defektem cebulek włosowych
  Charakterystyka: Szczep wykazuje defekt cebulek włosowych (homozygotyczne samce) oraz defekt nabłonka grasicy (bezgrasiczność). Hodowane w klatkach indywidualnie wentylowanych (IVC).
  Zastosowanie w badaniach: Szczep powszechnie stosowany w badaniach dotyczących układu immunologicznego (ze względu na brak limfocytów T i dysfunkcji układu odpornościowego). Ponadto zastosowanie w badaniach dermatologicznych, endokrynologicznych oraz w badaniach nad przeszczepami.