• Nauczyciele akademiccy - ankiety. Pałac Branickich nocą. Widok od strony bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.