• Aktualności

  Konkurs na wsparcie komercyjnych badań klinicznych z wykorzystaniem technologii RNA

  11.05.2021 11:00
  Autor: BTT

  Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na wsparcie komercyjnych badań klinicznych z wykorzystaniem technologii RNA.

   

  Zakres działań objętych konkursem to opracowanie innowacyjnego rozwiązania w obszarze produktów leczniczych, służących poprawie bezpieczeństwa epidemiologicznego Polski, możliwego do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz na usługi doradcze.

  Działania podejmowane w ramach Projektu powinny zakładać opracowanie i doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych polskiej szczepionki mRNA, a w dalszej perspektywie skomercjalizowanie wyników tych prac oraz osiągnięcie możliwości produkcyjnych szczepionek mRNA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej służącej B+R).

  Oczekiwanym rezultatem konkursu jest przyspieszenie rozwoju na terenie Polski innowacyjnych szczepionek i terapii opartych o RNA oraz udostępnienie ich pacjentom.

  Nabór adresowany jest do przedsiębiorstw (Wnioskodawców jednopodmiotowych) oraz przedsiębiorstw (Liderów Konsorcjum), występujących w konsorcjum z takimi podmiotami jak:

  • uczelnie wyższe;
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • PAN;
  • instytuty naukowe PAN;  
  • instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe;
  • podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
  • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego;
  • podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe – jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

  Wnioskodawcy muszą w ramach swojej działalności prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, posiadać osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 300 mln zł

  Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 10 maja 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/

   

  Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i wymaganiami dostępny jest na stronie ABM Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na wsparcie komercyjnych badań klinicznych z wykorzystaniem technologii RNA - Aktualności - Agencja Badań Medycznych (abm.gov.pl)

  Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl

   

  W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych: 

  "Zasady ubiegania się o dofinansowanie na komercyjne badania kliniczne w konkursie na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA" - webinarium - Agencja Badań Medycznych (abm.gov.pl)

   

  Powrót