• Aktualności

  Spotkanie konsorcjum opracowującego hybrydowy test do szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2 odbyło się na UMB

  13.05.2021 12:09
  Autor: Administrator UMB

   

  Zakończył się I etap grantu realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wspólnie z Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej.

  Projekt zatytułowany „Opracowanie i walidacja kliniczna nowego hybrydowego testu molekularnego (SARS-HYB45) do bezpośredniej i szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2: aplikacja laboratoryjna i „point-of-care” (POC)" otrzymał dofinansowanie z NCBR w wysokości blisko 3 mln złotych. Podczas spotkania w Centrum Badań Innowacyjnych UMB, naukowcy relacjonowali wyniki swojej dotychczasowej pracy. Pierwszy etap polegał na sekwencjonowaniu genomu wirusa. Po przebadaniu próbek pobranych na początku roku od 69 podlaskich pacjentów zakażonych Sars-Cov-2, badacze z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej wyodrębnili kilkanaście wariantów, w tym alertowe: południowoafrykański i brytyjski. We współpracy m.in. z Państwowym Zakładem Higieny naukowcy z UMB stworzyli i wdrożyli Polską Mapę Wariantów Wirusa. Grant potrwa do połowy 2023 r. Wcześniej, bo w połowie 2022 r. na rynku powinien być już dostępny szybki (wykrywa wirusa po 45 minutach), hybrydowy test molekularny do bezpośredniej diagnostyki SARS-Cov-2 opracowany przez naukowców z UMB i AODPGM.

   

  Krótki opis projektu:

  Projekt polega na opracowaniu, wytworzeniu a następnie walidacji prototypu innowacyjnego na skalę świata testu diagnostycznego SARS-Hyb-45 w wersji laboratoryjnej i wersji POC (aplikacja point-ofcare). Realizacja projektu pozwoli wdrożyć do działalności gospodarczej AODPiGM innowacyjnego rozwiązania w postaci szybkiego testu do diagnostyki w kierunku zakażeń SARS-CoV-2. Opracowany przez zespół badawczy zestaw oraz metoda przeprowadzenia badania diagnostycznego umożliwi wprowadzenie na rynek testu o znacznie krótszym czasie
  uzyskania wyników licząc od pobrania próbki do otrzymania wyniku, a także niespotykanej dotąd czułości.


  Grupą docelową odbiorców są podmioty publiczne i prywatne w zakresie sprzedaży testów SARS-Hyb-45. Wdrożenie wyników B+R przez AODPiGM pozwoli stać się konkurencyjnym podmiotem w branży medycznej na arenie międzynarodowej.

  Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum 2 podmiotów:


  1) Lider - AKADEMICKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ I GENETYCZNO-MOLEKULARNE SP. ZO.O.


  2) Konsorcjant - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - jednostka naukowa.
  W ramach działań objętych niniejszym projektem zostały zaplanowane badania przemysłowe, prace rozwojowe, a także prace przedwdrożeniowe. Kolejnym etapem będzie zgłoszenie wyników B+R do ochrony i certyfikacja.

   

  Projekt finansowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Powrót