• Aktualności

  Zaproszenie dla lekarzy POZ do rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym badań klinicznych

  09.07.2021 09:44
  Autor: BTT

  Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.


  Szkolenia będą odbywać się w następujących miastach i terminach:

  • Wrocław – 07.09.2021 r.
  • Łódź – 10.09.2021 r.
  • Warszawa – 14.09.2021 r.
  • Gdańsk – 17.09.2021 r.
  • Białystok – 21.09.2021 r.


  Do udziału w szkoleniu kwalifikują się lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, (weryfikacja na podstawie nr Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu),

  Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców Stowarzyszenia GCPpl oraz wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM) w formie stacjonarnej*. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.


  Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia – (2 h – tj. 2 x 45 min):

  • Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.
  • Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.
  • Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.
  • Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.
  • Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy.
  • Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.
  • Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.
  • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.
  • Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.
  • Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.
  • Nadzór nad bezpieczeństwem leku.


  Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia (1h tj. 45 min):

  • Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.
  • Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.
  • Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.
  • Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ. 


  Szkolenie jest finansowane  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i dzięki temu dla uczestników jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zostanie dokonany zwrot kosztów noclegu i dojazdu na szkolenie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (zwrot przysługuje w sytuacji dojazdu na szkolenia z miejsca zamieszkania oddalonego o co najmniej 50 km od miejsca szkolenia).
   

  *Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie on-line, jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, o czym będą informować na bieżąco. Nie przewidywany jest wówczas zwrot kosztów dojazdu i noclegów. 

  Rekrutacja rozpoczyna się 01.07.2021 r. o godzinie 10.00 i potrwa do 16.08.2021 r. do godziny 10.00. Po zakończeniu rekrutacji system elektroniczny automatycznie się wyłączy i nie będzie przyjmował nowych wniosków.

  Szczegóły dotyczące rekrutacji: Projekt POWER - szkolenie dla lekarzy POZ - Agencja Badań Medycznych (abm.gov.pl)

  Powrót