• Aktualności

  Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych

  20.09.2021 08:28
  Autor: BTT

  Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze chorób cywilizacyjnych w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych.

  Dzięki realizacji Konkursu możliwe będzie zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki, opieki i terapii. Ponadto, oczekiwanym rezultatem Konkursu jest konsolidacja środowiska naukowców i klinicystów.

  Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego.

  Regulamin dopuszcza finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, których przedmiotem jest wypracowanie nowych schematów diagnostycznych, jeżeli schematy te zostaną wypracowane w ramach badania klinicznego produktu leczniczego.

  Konkurs z zakresu chorób cywilizacyjnych z pewnością będzie stanowić znaczące wsparcie w zakresie rozwoju projektów wprost odnoszących się do założeń Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

  Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

   

  Osoby, pragnące wziąć udział w konkursie na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych, zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Wsparcia Badań Klinicznych UMB (e-mail: owbk@umb.edu.pl, tel. 85 686 5122) do 24 września 2021 (piątek) w celu omówienia pomysłów oraz pomocy w przygotowaniu dokumentów.

   

  Agencja Badań Medycznych przygotowała darmowe zdalne szkolenie dla osób pragnących wziąć udział w konkursie. Odbędzie się ono 22 września 2021 r., godz. 10.00. Więcej informacji można uzyskać na stronie ABM: Zasady ubiegania się o dofinansowanie na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych - webinarium - Agencja Badań Medycznych (abm.gov.pl)

   

  Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 31 sierpnia 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 25 października 2021 r. do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/

   

  Powrót