• Aktualności

  Nowy konkurs pn. Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych.

  21.07.2022 08:36
  Autor: BTT

  Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs pn. Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych.

   

  Konkurs ma na celu wsparcie innowacyjnych rozwiązań w obszarze celowanego/personalizowanego leczenia opartego o Terapie komórkowe lub Produkty białkowe z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań bioinformatycznych w różnych obszarach terapeutycznych i wskazaniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii nowotworowych oraz chorób metabolicznych. W ramach Konkursu dopuszczone jest składanie Wniosków dotyczących Projektów znajdujących się na różnych fazach rozwoju Produktu leczniczego (I, II, III faza Badania klinicznego) opartego o Terapie komórkowe oraz Produkty białkowe, ale przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy Badania klinicznego. Niezależnie od poziomu zaawansowania realizacji Projektu w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie, projekt będzie musiał zakończyć się Komercjalizacją.

   

  Nabór skierowany jest do:

  • Mikro, małych lub średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe;
  • Konsorcjów, których Liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty takie jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

   

  Termin składania wniosków:

  Nabór wniosków trwa od dnia 18.07.2022 r. od godziny 12:00:00 r. do dnia 19.09.2022 r. do godziny 12:00:59.

   

  Webinarium:

  Agencja Badań Medycznych zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym konkursu. Webinarium odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00. Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.

  Szczegóły webinarium: https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/54k51,Webinarium-dot-zasad-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-Konkurs-Rozwoj-medycyny-celo.html

   

  Szczegóły konkursu wraz z regulaminem dostępne są na stronie ABM: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1444,Konkurs-na-rozwoj-medycyny-celowanej-lub-personalizowanej-na-bazie-terapii-komor.html.

   

  Pomoc w przygotowaniu wniosku można otrzymać w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych UMB (owbk@umb.edu.pl, tel. 85 686 5388)

   

  W przypadku chęci składania wniosku w prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych nie później niż 20 sierpnia 2022 r.

  Powrót