Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Konkurs ABM na realizację badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym

  14.06.2024 09:09
  Autor: BTT

  Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr 2024/ABM/03/KPO na realizację badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym.

   

  Celem przeprowadzenia Konkursu jest wybór podmiotów, które zostaną objęte wsparciem ze środków KPO oraz wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego w polskich jednostkach naukowych prowadzących badania w obszarze biomedycznym. Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu wpisujących się we wskazane działania szczegółowe Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031.

  Oczekiwany rezultat

  Realizacja wspartych prac ma doprowadzić do wzrostu liczby innowacyjnych projektów na nowe lub ulepszone rozwiązania/ technologie/ produkty/ metody/ z potencjałem przyszłego wykorzystania, które w perspektywie długoterminowej mogą przyczynić się do podniesienia efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia.

  Kwota przeznaczona na Konkurs

  450 mln zł.

  Minimalna wartość dofinansowania jednego Przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł, zaś maksymalna 15 mln zł.

  Czas realizacji Przedsięwzięcia

  Minimalny czas trwania Przedsięwzięcia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

  Maksymalny czas trwania Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 18 miesięcy.

  Ostateczny termin zakończenia realizacji Przedsięwzięć nie może przekroczyć 31.03.2026 r.

  Termin składania wniosków

  Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 13 czerwca 2024 r. od godziny 12:00:00 do 12 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00:59

  Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego CST2021, dostępnego pod linkiem https://wod.cst2021.gov.pl

  Numer naboru KPOD.07.07-IW.07-001/24

   

  Szegóły konkursu na stronie Konkurs dla jednostek naukowych na realizację badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym (2024/ABM/03/KPO) - Aktualne nabory - Agencja Badań Medycznych

   

  Osoby zainteresowane składaniem wniosku w Konkursie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Wsparcia Badań Klinicznych UMB najpóźniej do 10 lipca br. w celu przedyskutowania założeń i udzielenia wsparcia w pisaniu projektu (owbk@umb.edu.pl, tel. 85 686 5299).

  Powrót