• Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

    Aula Wielka [9]

    Aula Magna Pałacu Branickich.

    Aula Wielka - pierwotnie składała się z trzech pomieszczeń, z których tylko środkowe zajmowało dwie kondygnacje. W czasie przystosowywania pałacu do celów Instytutu Panien Szlacheckich, dawne sale reprezentacyjne, salę balowę i jadalnię połączono dwiema wysokimi arkadami. Podwyższono też boczne pomieszczenia do wysokości sali balowej. Podczas odbudowy pałacu wobec usunięto pozostałe filary dzielące sale, przeznaczając tak uzyskaną salę na Aulę Wielką. W latach 80-tych XX wieku podjęto prace budowlano-konserwatorskie, architekt I. Jańczuk opracował hipotetyczny wystrój Auli, rozpoczęto prace sztukatorskie. Białostoccy artyści - państwo Dorota i Jerzy Łabanowscy - wykonali pseudohistoryczny wystrój malarski.