• Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

    Budynek dawnego Seminarium Nauczycielskiego [18]

    Budynek Collegium Primum.

    Budynek danego Seminarium Nauczycielskiego – powstał na potrzeby Instytutu Panien Szlacheckich w 1884 roku. W czasie II wojnie światowej został, podobnie jak pałac, zniszczony. Po wojnie odbudowywany budynek przeznaczono na Szkołę-Pomnik Manifestu Lipcowego. Spotkało się to z licznymi zastrzeżeniami ówczesnego konserwatora zabytków Władysława Paszkowskiego. Wnioskował on m.in. o odsunięcie budynku szkoły od lewego skrzydła pałacu, obniżenie części budynku skierowanej ku pałacowi o jedną kondygnację oraz zezwolenie na użytkowanie szkoły tylko przez pięć lat, po czym budynek winien być zburzony. Ten ostatni postulat był niemożliwy do spełnienia wobec dotkliwego wówczas w Białymstoku braku pomieszczeń szkolnych. Obecnie budynek należy do Akademii Medycznej. Mieszczą się tu zakłady naukowo-dydaktyczne.