• Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

    Kaplica [10]

    Kaplica Pałacu Branickich.

    Kaplica - kaplica jest jednym z tych pomieszczeń pałacowych, w których możemy oglądać zrekonstruowany wystrój sztukatorski z końca XVII wieku. W kaplicy, po śmierci Stefana Mikołaja Branickiego stanął pomnik, skrywający jego serce oraz Katarzyny Aleksandry Branickiej. Z czasem marmurowy pomnik przeniesiono do „starego” kościoła, gdzie znajduje się do dziś. W czasie II wojny światowej kaplica została zniszczona.

    W latach 80-tych, prowadzone były prace budowlano-rekonstrukcyjne. Odtworzono wówczas dekoracje sztukatorskie, zrekonstruowano ołtarz. Konserwator zlecił białostockiemu plastykowi – Grzegorzowi Klimowiczowi wykonanie obrazów ołtarzowych: Niepokalanego Poczęcia oraz Chrystusa w koronie cierniowej.