• Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

    Pałacowe dziedzińce [2,3,4]

     

    Pałacowe dziedzińce - składają się z dwóch części: wstępnej (2) i paradnej (honorowej - 4). W części wstępnej podczas prowadzonych prac archeologicznych natrafiono na ślady chat sprzed 2500 lat. Dziedzińce kształtowały się wraz z rozbudową rezydencji. Największe zmiany zaszły w czasach J.K.Branickiego. w 1738 roku urządzono dziedziniec wstępny, wzniesiono zaprojektowaną przez Jana Henryka Klemma bramę wjazdową. W latach 50-tych XVIII wieku przeniesiono ją na obecne miejsce, zaś wjazdu na teren dziedzińca honorowego strzegły dwie rzeźby Herkulesów, dłuta J.Ch. Redlera.

    Widok na Pałac Branickich od strony bramy zegarowej.W latach 2009 - 2010 roku Urząd Miejski w Białymstoku przeprowadził na terenie dziedzińca wstępnego prace realizacyjne, dzięki którym przywrócono stan z połowy XVIII wieku, uwieczniony na rysunku Pierre’a Ricaud de Tirregaille’a. Odtworzono dwie duże kwatery z fontannami. W rysunek kwater wpleciono prosty ornament wykonany w technologii nawierzchni żwirowej. Zgodnie z historycznym pierwowzorem droga dojazdowa do pałacu została wybrukowana.

    Po obu stronach dziedzińca wstępnego znajdują się dwa pawilony, których XVIII-wieczne przeznaczenie jest kwestią sporną. Najczęściej są one określane mianem studni (3). Podczas prowadzonych prac rewitalizacyjnych na terenie dziedzińca, odnowiono także oba pawilony, przywracając im oryginalną kolorystykę elewacji oraz zdobienia. W najbliższym czasie tzw. „studnie” oraz brama wjazdowa zostaną zaadaptowane do celów turystycznych.