• Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 03.04.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

   

  Informacja ogólna o projekcie

  W dniu  20.12.2017  roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” numer UDA-RPPD.02.05.00-20-0005/17-00, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020)

  Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 5 038 245,30 zł, z czego wartość dofinansowania 4 628 255,30 zł.

  Lider projektu - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, partner - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

  Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka, tj. 44 046 osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa z terenu województwa podlaskiego w latach 2017-2021.

  Rezultaty projektu przyczynią się do realizacji programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu. Zwiększą dostęp grup docelowych do profesjonalnych szkoleń i informacji w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, a zasięg oddziaływania projektu i jego rezultaty obejmują obszary o najczęstszym stopniu pokrycia obszaru tematycznego interwencji.

  Uczestnictwo w projekcie może przynieść UMB wiele korzyści, takich jak realizacja celów statutowych, opublikowanie artykułów naukowych, które zwiększy prestiż Uczelni, możliwość uzyskania dodatkowych przychodów na działalność badawczo-rozwojową, przeprowadzenie badań naukowych, które przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów chorobotwórczych oraz opracowanie nowych metod skuteczniejszego leczenia.

  Okres realizacji projektu: listopad 2017 - październik 2021