Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Opracowanie systemu półautomatycznych telekonsultacji specjalistycznych dla endokrynologii, kardiologii, alergologii, gastrologii i onkologii.
 • Opracowanie systemu półautomatycznych telekonsultacji specjalistycznych dla endokrynologii, kardiologii, alergologii, gastrologii i onkologii.
 • Ostatnia zmiana 21.04.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Opracowanie systemu półautomatycznych telekonsultacji specjalistycznych dla endokrynologii, kardiologii, alergologii, gastrologii i onkologii

  Informacja ogólna o projekcie

  W dniu 31 stycznia 2022 r. roku podpisana została umowa nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0219/21-00 o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez przedsiębiorstwo Imagene.me S.A. (Lider) oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Konsorcjant).

   

  • Całkowita wartość projektu: 2 421 662,13 zł
  • Wartości przypadające UMB: wydatki ogółem oraz poziom dofinansowania to 220 000,00 zł.
  • Okres realizacji: 31.01.2022 – 15.03.2023 r.

   

  Cel projektu: przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo Imagene.me we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie innowacyjnego produktu – systemu półautomatycznych telekonsultacji specjalistycznych dla endokrynologii, kardiologii, alergologii, gastrologii i onkologii, umożliwiającego użytkownikowi weryfikację swojego stanu zdrowia/ predyspozycji z lekarzem mogącym pokierować dalszą profilaktyką/ diagnostyką/ terapią. Realizacja celu doprowadzi do zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa we współpracy z jednostką naukową tj. UMB.