Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zwierzęta hodowane.