• Szanowni Państwo,

         W imieniu Komitetu Organizacyjnego jak i swoim własnym mam zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Białymstoku.

      Kongresy Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego są doskonałą możliwością upowszechniania, promowania i popularyzowania najnowszych osiągnięć naukowych, nie tylko z dziedziny tzw. nauk podstawowych. Zaplanowane wykłady prowadzone będą przez wybitnych naukowców reprezentujących bardzo szeroki wachlarz nauk, w tym także klinicznych, o uznanej międzynarodowej renomie. Niewątpliwie, Kongresy PTF mają długą historię prezentowania wyjątkowej jakości badań naukowych i są idealnym polem wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami różnych specjalności. Jestem głęboko przekonany, że tegoroczne spotkanie również wpisze się w tą tradycję stając się platformą do wymiany myśli naukowej i doskonałą okazją do nawiązania współpracy badawczej pomiędzy uczestnikami.

        Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam Państwa na XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, który odbędzie się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

        Zapraszam także do zapoznania się z bogactwem dziedzictwa kulturalnego naszego regionu. Na Państwa mapie odwiedzin, nie powinno zabraknąć tak znanych miejsc jak Pałac Branickich czy Opera i Filharmonia Podlaska, a warto również skorzystać z oferty licznych muzeów ziemi podlaskiej.

   

  Adrian Chabowski,

  Przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego

   

   

  Uwaga Uczestnicy, w zwizku z dużym zainteresowaniem przedłużamy termin dokonywania opłaty rejestracyjnej do 9 lipca 2017

   

  Informujemy, że obecnie trwa ocenianie nadesłanych abstraktów. Po uzyskaniu recenzji od przewodniczących sesji abstrakty zostaną zakwalifikowane do części posterowej lub prezentacji ustnej. W/w decyzje zostaną podjęte do końca lipca 2017 o czym autorzy do korespondencji powiadomieni zostaną w osobych mailach.