Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Otwarte i nadchodzące konkursy w programie Horyzont Europa.