Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SUBWENCJA 2022 - projekty naukowe realizowane przez pracowników niezaliczonych do liczby N.