Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekty badawcze.
 • Ostatnia zmiana 02.03.2023 przez Administrator UMB

  Projekty badawcze

  Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie - Finansowanie badań podstawowych

  Informacje o aktualnych konkursach, o typach konkursów, harmonogramie konkursów, panelach NCN  dostępne są na poniżej zamieszczonej stronie internetowej:

  Wnioski o finansowanie projektów składa się za pośrednictwem systemu osf:

  Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN.

  Harmonogram konkursów 

  W celu zachowania jednolitości nazewnictwa poniżej podajemy nazwę uczelni i wydziałów w języku angielskim:

      1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
          Medical University of Bialystok
      2. Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
          Faculty of Medicine with Division of Dentistry and Division of Medical Education in English
      3. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
          Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine
      4. Wydział Nauk o Zdrowiu
          Faculty of Health Science

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie

  - Zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

  Do zadań NCBiR należy:

  1. wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.
  2. zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, poprzez realizację m.in. międzynarodowych programów mobilności naukowców.
  3. Umożliwienie młodym naukowcom zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.

  Wnioski o finansowanie projektów składa się za pośrednictwem systemu osf:

   

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą konkursów na 2021 r. prezentowaną przez NCBR:

  https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow-2021

  Zainteresowanych prosimy o kontakt: dre@umb.edu.pl (Dział Rozwoju i Ewaluacji UMB)

   

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

  - wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

  Informacja o programach i konkursach ogłaszanych w ramach tych programów dostępna jest na stronie internetowej:

  • http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

   

  Programy finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: