• Ostatnia zmiana 22.01.2020 przez Administrator UMB

  Projekty badawcze

  Strona: 1 z 2

   

   

  Nowe wytyczne Rady NCN w zakresie kosztów w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

  Naukowcy, którzy chcą złożyć wniosek w konkursach NCN ogłaszanych od 16 marca 2015 r. - OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 muszą przygotować kosztorys projektu zgodnie z nowymi wytycznymi Rady NCN: Koszty w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wprowadzone regulacje nie dotyczą staży podoktorskich i stypendiów doktorskich przyznawanych w konkursach FUGA i ETIUDA. Więcej szczegółów dot. kosztów w projektach NCN na stronie NCN: http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje/2015-koszty-w-projektach

   

  Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie - Finansowanie badań podstawowych

  Informacje o aktualnych konkursach, o typach konkursów, harmonogramie konkursów, panelach NCN  dostępne są na poniżej zamieszczonej stronie internetowej:

  Wnioski o finansowanie projektów składa się za pośrednictwem systemu osf:

   

  Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN.

   

  Harmonogram konkursów.

   

  W celu zachowania jednolitości nazewnictwa poniżej podajemy nazwę uczelni i wydziałów w języku angielskim:

      1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
          Medical University of Bialystok
      2. Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
          Faculty of Medicine with Division of Dentistry and Division of Medical Education in English
      3. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
          Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine
      4. Wydział Nauk o Zdrowiu
          Faculty of Health Science

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie

  - Zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

  Do zadań NCBiR należy:

  1. wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.
  2. zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, poprzez realizację m.in. międzynarodowych programów mobilności naukowców.
  3. Umożliwienie młodym naukowcom zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.

  Wnioski o finansowanie projektów składa się za pośrednictwem systemu osf:

   

  Harmonogram konkursów

  '