• Perspektywa Finansowa 2014 - 2020. Pałac Branickich. Widok od strony wjazdu. Flaga Unii Europejskiej.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

  Perspektywa Finansowa 2014 - 2020

  Szanowni Państwo!

  Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do wiedzy na temat aktualnych i przyszłych konkursów na dofinansowanie projektów będziemy tutaj zamieszczali informacje o bieżących konkursach wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami merytorycznymi i kontaktowymi.

  Mamy nadzieję, że tego rodzaju zestawienie okaże się pomocne, zapraszamy do współpracy!

   

  Aktualne Konkursy

  Informacja o aktualnych konkursach tutaj: INFORMACJA o KONKURSACH

   

  Kontrakt Terytorialny Województwa Podlaskiego

   

  W dniu 27.09.2014 w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku podpisano Kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego. Kontrakt na kwotę 18,5 mld zł został podpisany przez Zarząd Województwa Podlaskiego z marszałkiem Jarosławem Dworzańskim na czele, oraz stronę rządową reprezentowaną przez wiceminister Iwonę Wendel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Kontrakt Terytorialny to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w nim województwa. Po wynegocjowaniu z Komisją Europejską programów regionalnych, do KT zostaną wprowadzone zapisy dotyczące zasad ich realizacji.

  W ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, wskazane zostały 3 przedsięwzięcia priorytetowe, których Beneficjentem będzie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Jako przedsięwzięcie priorytetowe podstawowe, została wskazana inwestycja w infrastrukturę badawczą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku figurująca pod nazwą: „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej”, której realizacja przewidziana jest na lata 2015 -2020.

  Przedsięwzięcie priorytetowe podstawowe stanowi również projekt pt. „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”  z programu wieloletniego Ministerstwa Zdrowia.

  Jako przedsięwzięcie priorytetowe  warunkowe, do KT wpisany został projekt pt. „Oddział Geriatrii i Psychogeriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”.

  Obecna edycja kontraktu terytorialnego dla województwa podlaskiego opiewa na kwotę około 18,5 mld złotych.

  Link do dokumentu źródłowego:

  http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2014001083401.pdf

   

   

  Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

   

  W związku z ostatnią aktualizacją Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, która zakończyła się w sierpniu 2014 r, w ramach obszaru „Wydajna ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych” wskazano przedsięwzięcie „Centrum badań środowiska i innowacyjnych technologii żywności dla jakości życia”, w którym Uniwersytet Medyczny w Białymstoku występuje w roli konsorcjanta.

  Projekt został wybrany w wyniku procedury konkursowej, a jego koordynatorem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

  Projekt „Centrum badań środowiska i innowacyjnych technologii żywności dla jakości życia (EnFoodLife)”:

  -        ma charakter przedsięwzięcia krajowego, interregionalnego i interdyscyplinarnego;

  -        obejmuje 17 jednostek naukowo-badawczych, które dysponują nowoczesną technologią badawczo – przemysłową oraz kapitałem ludzkim i tworzą masę krytyczną odpowiednią do realizowania ambitnego programu badań;

  -        unikatowy charakter proponowanej IB wynika z braku w Polsce tak skoordynowanej struktury umożliwiającej badania w łańcuchu: środowisko/ekologia–surowce–przetwórstwo–żywność–zdrowie-jakość życia.

   

  Link do aktualnej listy przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej:

  http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_08/caf36c2da9fef183c32ce8772ec5b426.pdf