• Szanowni Państwo,

         W imieniu Komitetu Organizacyjnego jak i swoim własnym mam zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Białymstoku.

      Kongresy Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego są doskonałą możliwością upowszechniania, promowania i popularyzowania najnowszych osiągnięć naukowych, nie tylko z dziedziny tzw. nauk podstawowych. Zaplanowane wykłady prowadzone będą przez wybitnych naukowców reprezentujących bardzo szeroki wachlarz nauk, w tym także klinicznych, o uznanej międzynarodowej renomie. Niewątpliwie, Kongresy PTF mają długą historię prezentowania wyjątkowej jakości badań naukowych i są idealnym polem wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami różnych specjalności. Jestem głęboko przekonany, że tegoroczne spotkanie również wpisze się w tą tradycję stając się platformą do wymiany myśli naukowej i doskonałą okazją do nawiązania współpracy badawczej pomiędzy uczestnikami.

        Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam Państwa na XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, który odbędzie się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

        Zapraszam także do zapoznania się z bogactwem dziedzictwa kulturalnego naszego regionu. Na Państwa mapie odwiedzin, nie powinno zabraknąć tak znanych miejsc jak Pałac Branickich czy Opera i Filharmonia Podlaska, a warto również skorzystać z oferty licznych muzeów ziemi podlaskiej.

   

  Adrian Chabowski,

  Przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego

   

   

  Uwaga, dla lekarzy i farmaceutów uczestniczących w Kongresie przewidziano punkty edukacyjne. Osoby, które chcą otrzymać certyfikat poświadczający uzyskane punkty proszone są o zgłoszenie tego faktu w biurze zjazdowym pierwszego dnia Kongresu (tj. 21.09.2017). Certyfikaty będą gotowe do odbioru drugiego dnia Kongresu od godz. 15:00.

   

  Wytyczne dotyczące przygotowania prezentacji ustnych i posterów:

   

  Osoby przedstawiające doniesienia w formie prezentacji ustnej proszone są o przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint trwającej ok. 15 min. W przypadku decyzji Przewodniczącego Sesji o wydłużeniu/skróceniu czasu prezentacji niektórych uczestników, informacje te zostaną przesłane niebawem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mejlowy osoby zgłaszającej streszczenie. Prezentacje w formacie ppt należy dostarczyć pierwszego dnia Kongresu do Biura Zjazdowego (podczas rejestracji), co najmniej 2h przed rozpoczęciem sesji tematycznych. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości przygotowania prezentacji multimedialnej w innym formacie niż ppt. 

   

  Osoby przedstawiające doniesienia w formie posteru naukowego proszone są o przygotowanie drukowanego plakatu w formacie B1 (707 x 1000 mm) w orientacji pionowej. Plakaty należy dostarczyć pierwszego dnia Kongresu do Biura Zjazdowego (podczas rejestracji), co najmniej 2h przed rozpoczęciem sesji tematycznych. Odbiór posterów będzie możliwy po zakończeniu danej sesji - autorzy proszeni są o samodzielne zdejmowanie plakatów. Plakaty nieodebrane w przeciągu 1h od momentu zakończenia danej sesji zostaną usunięte przez organizatorów Kongresu.