• Treść niedostępna...

   powrót
   Ostatnia zmiana 19.10.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Rekrutacja elektroniczna

    


   Zarejestruj się

    

   Zaloguj się


   Listy na kierunkach, terminy kolejnych list i terminy składania dokumentów publikujemy na specjalnej stronie http://listyrankingowe.umb.edu.pl/

   Jak się zarejestrować? - zasady rejestracji na studia w 7 krokach:

   1. Założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
    Uwaga 1: wskazane jest podanie adresu e-mail najczęsciej używanego (z uwagi na ważne wiadomości, które wysyła system IRK).
    Uwaga 2: wskazane jest sprawdzenie prawidłowości zapisanych danych - szczególnie adresowych.
   2. Zapisać się na kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru).
   3. Opłacić opłatę lub opłaty rekrutacyjne (85 zł za każdy kierunek); e-mailem przyjdzie wiadomość systemowa o zaksięgowaniu wpłaty.
    Uwaga 1: przy wyborze opcji "opłać online" opłaty są księgowane natychmiast, nie pobieramy prowizji od dokonania takiej wpłaty; przy wyborze tradycyjnej metody płatności opłaty są księgowane w ciągu 1-2 dni roboczych, trzeba więc nieco poczekać, nie należy wysyłać potwierdzeń opłaty rekrutacyjnej!
    Uwaga 2: opłat rekrutacyjnych nie zwracamy (za wyjątkiem sytuacji, gdy nie uruchomimy kształcenia na jakimś kierunku) - prosimy zatem o przemyślane decyzje w wyborze kierunków.
   4. Wpisać wyniki na wszystkich wybranych kierunkach po zaksięgowaniu opłaty: wybrać przedmiot, poziom, wpisać i zapisać wynik a na końcu zatwierdzić klawiszem "zapisz etap wyniki". (Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią arytmetyczną z przebiegu studiów (bez oceny z dyplomu i egzaminu zawodowego).
    Uwaga 1: Uczelnia nie pobiera wyników z KREM, kandydaci wpisują wyniki procentowe samodzielnie, a system sam przeliczy wynik na punkty rankingowe.
    Uwaga 2: na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym próg minimalny z przedmiotu wynosi 30%.
   5. Trzymać się ściśle harmonogramu rekrutacji.
   6. Sprawdzać swój status na kolejnych listach rankingowych, terminy wszystkich list i statusy publikujemy pod adresem
    www.listyrankingowe.umb.edu.pl.
    Uwaga: Uczelnia nie wysyła sms-ów lub e-maili o zmianie statusów!
   7. Dostarczyć komplet dokumentów (dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane,
    nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem).

   W razie problemów/pytań – napisać do nas za pomocą zakładki „zgłoś problem" dostępnej na koncie IRK
   lub tel. 85 748 54 73.