• Treść niedostępna...

   powrót
   Ostatnia zmiana 15.10.2020 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Rekrutacja elektroniczna


   Szanowni Kandydaci, terminy kolejnych list oraz listy publikujemy na stronie:

   http://listyrankingowe.umb.edu.pl/

    

   Zarejestruj się

   Zaloguj się

    

   Jak się zarejestrować? - przeczytaj, ważne!
    

   1. założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
    Uwaga 1: wskazane jest podanie adresu e-mail najczęsciej używanego (z uwagi na ważne wiadomości, które wysyła system IRK)
    Uwaga 2: wskazane jest sprawdzenie prawidłowości zapisanych danych - szczególnie adresowych
   2. wybrać formę studiów i kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru)
   3. opłacić opłatę lub opłaty rekrutacyjne; za każdy kierunek jest odrębna opłata - 85 zł (poza kierunkiem Techniki Dentystyczne - tutaj opłata wynosi 100 zł)
   4. przy wyborze opcji "opłać online" opłaty są księgowane natychmiast, nie pobieramy prowizji od dokonania takiej wpłaty; przy wyborze tradycyjnej metody płatności opłaty są księgowane w ciągu 1-2 dni roboczych - należy wówczas poczekać na informację o zaksięgowaniu opłaty (system wysyła e-mailem),
   5. wpisać wyniki na wszystkich wybranych kierunkach po zaksięgowaniu opłaty: wybrać przedmiot, poziom, wpisać i zapisać wynik a na końcu zatwierdzić klawiszem "zapisz etap wyniki"
    Uwaga 1: Uczelnia nie pobiera wyników z KREM, kandydaci wpisują wyniki samodzielnie!
    Uwaga 2: trzeba mieć minimum 40% z każdego z przedmiotów na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny i farmację, system IRK nie przyjmie wyniku niższego niż 40% na te kierunki!
    Uwaga 3: na wszystkie studia I stopnia oraz analitykę medyczną i fizjoterapię bierzemy pod uwagę wynik tylko z 1 przedmiotu  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (nie niższy jednak niż 30%); system IRK nie przyjmie wyniku niższego niż 30%; system też sam przeliczy wynik na punkty rankingowe.
    Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią arytmetyczną z przebiegu studiów
   6. trzymać się ściśle harmonogramu rekrutacji, który zamieszczamy pod adresem
    www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji
   7. sprawdzać swój status na kolejnych listach rankingowych, terminy wszystkich list i statusy publikujemy pod adresem
    www.listyrankingowe.umb.edu.pl

    Uwaga: Uczelnia nie wysyła sms-ów lub e-maili o zmianie statusów!
   8. dostarczyć komplet dokumentów (dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane,
    nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem)

    Uwaga: formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy) można pobrać z zakładki "wydruki" dopiero po uzupełnieniu zakładki "wykształcenie" i "wyniki"
    Komplet wymaganych dokumentów pod linkiem:
    www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wymagane_dokumenty 
   9. w razie problemów/pytań – napisać do nas za pomocą zakładki „zgłoś problem" dostępnej na koncie IRK
    lub tel. 85 748 54 73