• Ostatnia zmiana 27.04.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Zmiany w rekrutacji na 2021r.


  1. Do rankingu na kierunek Farmacja można startować już tylko z jednym przedmiotem na poziomie rozszerzonym (a nie z dwoma jak to było dotychczas) - do wyboru: chemia lub biologia lub matematyka lub fizyka - próg minimalny nie niższy niż 30%.
  2. Na Lekarskim i Lekarsko-Dentystycznym próg minimalny spada z 40% na 30% z każdego z dwóch wymaganych przedmiotów.
  3. Na wszystkich pozostałych 13 kierunkach zdejmujemy całkowicie próg minimalny (dotychczas próg minimalny wynosił 30%, niezależnie od poziomu) i przypominamy, że do rankingu na tych kierunkach wymagamy wyniku tylko z 1 przedmiotu - szczegóły znajdują się pod linkiem kryteria przyjęć.
  4. Rozszerzyliśmy też nieco (na niektórych kierunkach) uprawnienia przysługujące Olimpijczykom Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Statystycznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz Konkursu Umiejętności Statystycznych - szczegóły znajdują się pod linkiem Olimpijczycy.

  5. Oszczędzamy lasy: z wykazu dokumentów, które składają kandydaci zakwalifikowani usunęliśmy potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wersji papierowej - zastąpiło ją potwierdzenie elektroniczne, które widzi zarówno Kandydat jak też i Komisja Rekrutacyjna.
  Serdecznie zapraszamy!