• Ostatnia zmiana 17.11.2015 przez Biuro Karier

  Konsultacje z doradcą zawodowym

   

  Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym.

   

  Czego może dotyczyć spotkanie z doradcą zawodowym?

  • identyfikacji potencjału zawodowego
  • określenia profilu osobowościowego
  • pomocy w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych
  • oceny preferencji zawodowych
  • opracowania Indywidualnego Planu Działania/ Indywidualnej Ścieżki Kariery
  • inne – do ustalenia

   

  Czas trwania konsultacji

  • około 1 godziny - może zostać wydłużony lub skrócony w zależności od potrzeb.

   

  Dyżury doradcy zawodowego
  Data Godzina
  23.11.2015 08:00 – 15:00
  26.11.2015 08:00 – 14:00
  27.11.2015 08:00 – 18:00

   

  Zapisy

  • aby umówić się na konsultację należy pobrać i wypełnić ankietę doradczą i przesłać na adres bk@umb.edu.pl (w temacie proszę wpisać „indywidualna konsultacja z doradcą zawodowym”)

   

  Uwaga!!!

  Zgłoszenia na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym przyjmowane są do dnia 18.11.2015r do godziny 14:00.

   

  Po przyjęciu zgłoszenia pracownik Biura Karier uzgodni dogodny termin i miejsce konsultacji.