• 04.11.2019 Zakład Farmacji Stosowanej

  Studenckie Koło Naukowe

   

  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY ZAKŁADZIE FARMACJI STOSOWANEJ

   

  Najbliższe spotkanie Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Farmacji Stosowanej

  odbędzie się 6.11.2019 r. o godz. 17.15

  w budynku Coll. Universum

   

   

  Opiekun Koła: dr n. farm. Emilia Szymańska

                          e-mail: esz@umb.edu.pl

                          tel. 85 748 58 93

   

  Opiekun naukowy Koła: prof. dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka

                                           e-mail: kwin@umb.edu.pl

                                           tel. 85 748 56 16

   

  Przewodniczący Koła: Karolina Fiedorczyk, V rok Farmacji

   

  Profil prac naukowych:

  • Technologia postaci leku: do podania doustnego, na skórę, do podania dopochwowego.
  • Analiza postaci leku: analiza ilościowa i jakościowa (HPLC, spektrofotometria UV), analiza mikroskopowa (wielkość cząstek, analiza morfologiczna), badanie profili uwalniania substancji leczniczych, badanie właściwości mukoadhezyjnych, badania właściwości aplikacyjnych półstałych preparatów do podania na skórę (reologia, właściwości mechaniczne), badania trwałości (badania stabilności fizykochemicznej i mikrobiologicznej).
  • Rozwiązywanie problemów receptury aptecznej.

   

  Aktualnie prowadzone badania:

  • Zastosowania chitozanu jako substancji pomocniczej do otrzymywania dopochwowych postaci leku.
  • Technologie sporządzania alginianowych mikrosfer z wybranymi substancjami leczniczymi metodą suszenia rozpyłowego.
  • Opracowywanie składu i ocena półstałych postaci leku.
  • Technologia otrzymywania i badania jakości tabletek, lamelek i liofilizatów rozpadających się w jamie ustnej.
  • Technologia pediatrycznych postaci leku.