• Ostatnia zmiana 02.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Wydziałowy Zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt – skład oraz zadania

   

  Wydziałowy Zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt

   

  Skład Zespołu

  • prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska
  • prof. dr hab. Adam Hołownia
  • dr n. med. Urszula Baranowska
  • dr n. med. Izabela Bialuk

   

  Zadania Wydziałowego zespołu do spraw dobrostanu zwierząt:


  Wydziałowy Zespół do Spraw Dobrostanu Zwierząt zapewnia w ośrodku realizację zadań w zakresie dobrostanu zwierząt polegających na:

  1)   udzielaniu porad:
  a)  w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  b)  dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
  c)  w sprawie:
  –  znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,
  –  prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,
  d)  w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
  2)   opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
  3)   monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;
  4)   monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
  5)   zgłaszaniu podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
  6)   kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.