• 16.02.2016 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

    Analityka medyczna (rok IV: semestr VIII) - Praktyczna nauka zawodu - Laboratoryjna diagnostyka pediatryczna