• Ostatnia zmiana 17.02.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

   

  nazwa

  osoba z jednostki

  Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

   

  prof. dr hab.

  Elżbieta Krajewska-Kułak

  Członek Sekcji Mikologicznej i Psychodermatologii

  European Confederation of Medical Mycology

  Polskie Towarzystwo Wakcynologii (do 2013 roku)

  Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

  Polskie Towarzystwo Lekarskie

  Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

     Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

  dr Cecylia Łukaszuk

     Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (członek Komisji Rewizyjnej)

     European Confederation of Medical Mycology

     Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

   dr Mateusz Cybulski

     Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

     Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (v-ce przewodnicząca Koła PTP UMB)

   dr hab. Jolanta Lewko

     Primary Care Diabetes Society

     Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (przewodnicząca Zarządu Oddziału)

   dr Matylda Sierakowska

     Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

  dr Krystyna Kowalczuk

     Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

   dr Hanna Rolka

     Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

   dr Beata Kowalewska

     Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

     Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

  dr Barbara Jankowiak

     Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Sekcja Psychodermatologii

     European Association of Health Law

  dr Emilia Sarnacka