• Ostatnia zmiana 17.02.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Turniej "Najlepszy w Pielęgniarstwie"

   

  Drodzy Studenci I roku Kierunku Pielęgniarstwo.

  Zapraszamy serdecznie do udziału w I  Turnieju "Najlepszy w Pielęgniarstwie" organizowanego przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu i  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz  Firmę Laerdal, pod Honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Prof. Sławomira Terlikowskiego i Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Prof. Elżbiety Krajewskiej-Kułak.

  Celem Turnieju jest pobudzanie i rozwijanie kreatywności i zainteresowań studentów, doskonalenie umiejętności praktycznych, współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń zawodowych, inspirowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych, rozwijanie u studentów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy zawodowej oraz  kształtowanie u studentów postaw kreatywnych.

  Turniej odbędzie sie w dniu 16.04.2016 (sobota) o godzinie 10.00 w sali D w Hotelu Supraśl w Supraślu (ul. Białostocka 19).

  Termin zgłaszania 2-osobowych Drużyn do Turnieju upływa z dniem 10.04.2016 roku.

  Drużyny należy zgłosić drogą e-mail na adres: zzom@umb.edu.pl.

   

                        Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak

  Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

   

  Regulamin Turnieju

  Karta zgłoszenia