• Ostatnia zmiana 16.09.2021 przez Administrator UMB

  Ważne Informacje dla kandydatów na studia


  Ważne informacje dla kandydatów na studia
  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  Każdy kiedyś zaczynał. Będzie dobrze!

   

  Zobacz Przewodnik Pierwszaka przygotowany przez Samorząd Studentów UMB

   

  Serdecznie zachęcamy nowo przyjętych studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do rejestracji na szczepienie ochronne przeciw Covid-19.

  Rejestracja:

  Numer telefonu: 570-002-335 lub 570-003-208;

  adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15 A (budynek Poradni)

  link do lokalizacji budynku w wyszukiwarce budynków UMB: https://tiny.pl/97m4s

  Punkt Szczepień Powszechnych- godziny pracy :

  poniedziałek- piątek od 15:00 do ostatniego pacjenta

  sobota - niedziela od 8:00 do ostatniego pacjenta

   


  Złożenie dokumentów

  Listy rankingowe publikowane są na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl

  Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawiać się mogą do 30 września 2021r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji.

  Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat rekrutuje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Skreślenie z udziału
  w rekrutacji następuje wówczas, gdy kandydat złożył rezygnację z kierunku studiów lub nie złożył dokumentów
  w terminie.


  Rezygnacja z udziału w rekrutacji na wybranym kierunku (już po złożeniu dokumentów)
  Rezygnacji z kierunku można dokonać poprzez:

  1. osobiste złożenie rezygnacji w Biurze Promocji i Rekrutacji (wymagany dokument tożsamości!)
  lub

  2. skorzystanie z opcji "Rezygnacja ze studiów" dostępnej na koncie rekrutacyjnym w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - Kandydat wskazuje powód rezygnacji oraz sposób odbioru dokumentów:
  - odbiór osobisty
  - przez osobę trzecią
  - wysyłka)


   

  Rezygnacja z jednego kierunku i zmiana na drugi, na który Kandydat się zakwalifikował

  Rezygnacja z jednego kierunku i przeniesienie dokumentów na drugi jest możliwa

  w następujący sposób:

  1. Osobiste złożenie rezygnacji w Biurze Promocji i Rekrutacji (wymagany dokument tożsamości!)
  i przeniesienie dokumentów na drugi kierunek

  2. Skorzystanie z opcji „Rezygnacja ze studiów” i wybranie wariantu „przenieść na inny kierunek UMB,
  na który się zakwalifikowałem/am”


  Wszystkie rezygnacje składane za pośrednictwem IRK  należy potwierdzić linkiem aktywacyjnym wysyłanym przez na e-maila podanego w rekrutacji!.


  Biuro Promocji i Rekrutacji
  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
  15-089 Białystok , ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
  tel. 85 748 54 73, 85 748 54 72, kom. 506 374 319
  e-mail: brip@umb.edu.pl


  Ważne informacje dla podejmujących studia
  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku


  Szkolenie biblioteczne (dotyczy studentów I roku)
   

  Szkolenie biblioteczne w 2021 r. odbędzie się online. Platforma szkoleniowa zostanie uruchomiona
  pod linkiem:
  https://biblioteka.umb.edu.pl/index.php/szkolenie-biblioteczne od 23 września.
  Do udziału w szkoleniu niezbędny będzie numer albumu studenta, który drogą e-mailową z Biura Rekrutacji otrzyma każdy przyjęty kandydat, nie wcześniej niż 18 września.


  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
  Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2021r.


  Uroczysta Inauguracja 
  Uroczysta Inauguracja odbędzie się 8 października 2021r. Zapraszamy na transmisję online.


  Ważne telefony po rozpoczęciu zajęć
  Obsługa kierunków w Dziekanatach:
  Lekarski tel. +48 85 748 54 75, +48 85 748 54 80, +48 85 748 57 53

  Lekarsko-Dentystyczny tel. +48 85 748 54 79

  Techniki Dentystyczne tel. +48 85 748 54 29

  Analityka Medyczna tel. +48 85 748 58 43

  Farmacja tel. +48 85 748 54 19

  Kosmetologia tel. +48 85 748 58 44

  Biostatystyka tel. +48 85 686 50 02

  Dietetyka tel. +48 85 686 50 06

  Elektroradiologia tel. +48 85 686 50 06

  Fizjoterapia tel. +48 85 748 54 95

  Logopedia z Fonoaudiologią tel. +48 85 748 54 93

  Pielęgniarstwo tel. +48 85 748 54 94

  Położnictwo tel. +48 85 748 54 93

  Ratownictwo Medyczne tel. +48 85 748 54 93

  Zdrowie Publiczne tel. +48 85 686 50 06


  Plan zajęć i podział na grupy
  Plan zajęć i podział na grupy zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zajęć. Informacje o planie będą zamieszczone na stronie właściwego wydziału, przy wybranym kierunku – w zakładce Informacje dla studentów i/lub w dziekanacie. W ostatnim tygodniu września opublikowane zostaną również terminy zjazdów i plan zajęć na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia.


  E-learning

  Zajęcia w trybie zdalnym przeprowadzane są z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Blackboard.

  Informacje o e-learningu znajdują się na www.umb.edu.pl w zakładce Studenci /e-learning


  Legitymacja studencka
  Prosimy o niedokonywanie opłat za legitymację na rachunki bankowe przeznaczone do opłat rekrutacyjnych! Wszyscy przyjęci na studia kandydaci otrzymają nowy rachunek bankowy. Informacja o nadaniu nowego rachunku (do opłat za legitymacje i czesne) zostanie przesłana e-mailem w II połowie września.

  Odbiór legitymacji w dziekanacie, po okazaniu dowodu wpłaty nie wcześniej niż po rozpoczęciu zajęć.
  Terminy odbioru opublikuje właściwy dla kierunku studiów dziekanat.

  Wysokość opłat za legitymację wynosi: 22 zł.

  Uwaga: studenci kontynuujący studia II stopnia w UMB, którzy zaznaczyli w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, że nie chcą nowej legitymacji nie wnoszą opłaty. Aktualnie posiadane legitymacje będą przedłużane na dotychczasowych zasadach.


  Domy studenckie

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UMB w zakładce Studenci/Domy studenta

  Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, e-mail: ds1@umb.edu.pl, tel. +48 85 748 57 99

  Dom Studenta nr 2, ul. Waszyngtona 23, 15-267 Białystok, e-mail: ds2@umb.edu.pl, tel. +48 85 742 05 49


  Stypendia

  Informacje na stronie UMB w zakładce Studenci/Stypendia

  W przypadku pytań i wątpliwości jednostką właściwą do udzielania informacji na temat stypendiów jest:

  Dział Spraw Studenckich, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Pałac Branickich

  tel. +48 85 748 54 27, e-mail: dss@umb.edu.pl


  Ubezpieczenia OC i NNW

  Ubezpieczenia będzie można wykupić on-line pod koniec września 2021 roku, a w październiku również stacjonarnie. 

  Szczegółowe informacje dostępne będą na profilu Samorządu na Facebooku:  facebook.com/samorzad.umb


  Plan kampusu
  Plan kampusu dostępny na stronie: www.umb.edu.pl/plan_kampusu


  Biuro Promocji i Rekrutacji
  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
  15-089 Białystok , ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
  tel. 85 748 54 73, 85 748 54 72, kom. 506 374 319
  e-mail: brip@umb.edu.pl