• Ostatnia zmiana 10.08.2018 przez Biuro Karier

  Projekt pn. „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB” 2016-2019

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 1 lipca 2016r. rozpoczął realizację projektu pn. „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

   

  Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier UMB na rzecz studentów, poprzez wdrożenie długofalowej i kompleksowej strategii jego rozwoju, polegającej na przygotowaniu oferty doradczej dostosowanej do indywidualnych potrzeb studentów wszystkich kierunków studiów.

   

  Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, podniesienie ich kompetencji i wiedzy na temat potrzeb rynku pracy i społeczeństwa.