• Formy wsparcia dla Studentów.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 15.10.2019 przez Biuro Karier

  Formy wsparcia dla Studentów

   

  W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 625 studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (prowadzonych w trybie dziennym) ze wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   

  W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla studentów:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe - spotkania z doradcą zawodowym mające na celu m.in. zbadanie poziomu kompetencji społecznych, identyfikację potencjału zawodowego i ocenę preferencji zawodowych oraz wspólny wybór dalszej ścieżki rozwoju zawodowego i stworzenie Indywidualnego Planu Działania
  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej - forma skierowana do studentów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej obejmująca m.in. opracowanie Indywidualnego Planu Działania pod kątem założenia własnej firmy
  • warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze – dla wszystkich zainteresowanych uczestników projektu chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości,
  • mentoring w miejscu pracy – skierowany do uczestników projektu którzy znajdą zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier, polegający na 3 miesięcznej opiece mentora obejmującej m.in. pomoc i wsparcie merytoryczne w wykonywaniu powierzonych obowiązków (liczba miejsc ograniczona).
  • coaching zawodowy – forma wsparcia dla uczestników projektu, którzy znajdą zatrudnienie za pośrednictwem ABK, świadczona w okresie 3 miesięcy od momentu podjęcia zatrudnienia. Wsparcie  polegało będzie na przygotowaniu osoby do odnalezienia się w miejscu pracy zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów.

   

                             

  Wyświetl Schemat form wsparcia realizowanych w ramach Projektu