• 05.05.2020 Zakład Chemii Organicznej

    Współczesne metody projektowania i syntezy leków (rok II)