• Ostatnia zmiana 20.01.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   2013

   ROK    2013

   • grudzień 2012/kwiecień 2013 - udział studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • styczeń  - akcja  Pomoc dla Afganistanu, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,  akcja  pomocy dzieciom z Afganistanu, polegająca na zbiórce ciepłej odzieży (kurtki, swetry, bluzy, koszulki, spodnie, czapki, skarpety, rękawice  itp.),  koców, śpiworów, kołder i butów. Powyższe rzeczy zostaną przekazane Polskim żołnierzom stacjonującym w Afganistanie  i  rozdane afgańskim dzieciom
   • styczeń/kwiecień - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • styczeń/kwiecień - pomoc medyczna podopiecznym Domu dla Bezdomnych Caritas Archidiecezji Białostockiej
   • 15 styczeń - Koncert charytatywny „Karnawałowy worek z prezentami”  Pracownicy i Studenci UMB na rzecz sfinansowania wypoczynku zimowego podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dwójka" W Białymstoku
   • styczeń - pomoc w  pozyskaniu  domu dla znalezionej suczki
   • styczeń/czerwiec - wsparcie Zakręconej  Akcji, zainicjowanej  przez pracowników Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” , polegającej  na zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  na zakup sprzętu  rehabilitacyjnego dla  najuboższych podopiecznych Kliniki
   • styczeń/marzec - Konkurs na Asystenta roku 2012/2013
   • luty/czerwiec - zainaugurowanie  działalności  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolakaktórego naczelnym celem jest  poszerzenie wiedzy prozdrowotnej przedszkolaków i ich rodziców
   • marzec- Akcja Mecenas Wiedzy - Wydział Nauk o Zdrowiu został mecenasem wiedzy dla XI Liceum Ogólnokształcącego w  Białymstoku, które dzięki temu otrzymuje przez miesiąc bezpłatną prenumeratę Kuriera Porannego
   • marzec -  Wielkanocna Akcja charytatywnazbiórka funduszy na rzecz  Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dwójka" w Białymstoku. Sprzedaż  ozdób wielkanocnych wykonanych  przez pracowników i wychowanków placówki
   • od marca-  rozpoczęcie Programu „Fun&Safe”, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH” w Białymstoku  -  realizowanie  poprzez  partyworking i networking (formę pracy środowiskowej w klubie i „sieci”)  założeń profilaktyki w jednym z białostockich klubów -  poradnictwo, pomoc przedmedyczną, udostępnianie ulotek informacyjnych, prezerwatyw, drink testów oraz  poradnictwo w „sieci"
   • od marca - realizacja, wspólnie ze  Stowarzyszeniem MY DLA INNYCH , programu „Wolontariusz ON”, którego celem jest wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku w wypełnianiu ról społecznych, organizacji czasu wolnego, motywacji do działania i przezwyciężania trudności życiowych
   • marzec/kwiecień - Konkurs na Najsympatyczniejszego Studenta Roku 2012/2013
   • marzec/maj - Akcja Opatrunek na ratunek, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której ideą była zbiórka,  wszystkiego, co nadaje się do opatrywania ran: bandaży, gazy, kompresów, plastrów opatrunkowych, rękawiczek  gumowych,  strzykawek, igieł
   • marzec/maj -  Akcja Czary mary okulary - zbiórka okularów, które trafią na misję Maggotta na Jamajce
   • marzec/maj - Akcja Kartonada  - pomoc   dzieciom z Zespołu Szkół nr 11 w Białymstoku w zbiórce kartoników po wypijanych: mleku, sokach, śmietankach,  napojach, wodzie, zupie, nektarach o pojemności od  0,2 l
   • 23 kwietnia  - Zakręcony Koncert- na rzecz podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” - biletem wstępu  były  plastikowe  nakrętki z opakowań po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  na zakup sprzętu  rehabilitacyjnego dla  najuboższych podopiecznych Kliniki
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • 18 maj - zbiórka książek dla dzieci z Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” w czasie Nocy Muzeów
   • 27 maj -  współorganizacja Dnia dla Zdrowia w sklepie Pod Wiatrakiem prowadzonym przez Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok- Eindhoven.
   • 23-26 maj - współorganizacja VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross
   • od października -  II edycja  Zakręconej  akcji 2013 - polegająca na  zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony    na leczenie dwójki podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
   • 10 październik - udział w IV edycji  akcji Pola Nadziei
   • 23 październik  - współorganizacja Konferencji Opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi w Białymstoku – jaka jest?
   • 23 październik - inauguracja I edycji projektu - Uniwersytet Zdrowego Seniora
   • 31 październik - koordynacja projektu projekt -Comenius –-diabetes day – w Zespole szkół Mechanicznych Technikum, której celem było zapoznanie uczniów z przyczynami rozwoju cukrzycy, jaki tryb życia prowadzić jeśli mamy cukrzycę, jak zapobiegać i jakie skutki wywołuje cukrzyca jeżeli nie przestrzegamy zaleceń lekarza.
   • listopad – zapoczątkowanie wolontariatu studentów Logopedii z fonoaudiologią w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Białymstoku
   • listopad- Czwartkowe obiady  diabetyków w Warszawie (wolontariat studentów pielęgniarstwa)
   • listopad/marzec 2014 - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu  akcji Studiuj w UMB - której celem zachęcenie młodzieży do studiowania w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Do projektu zaproszone zostały 3 licea ogólnokształcące z województwa podlaskiego, z Białegostoku, Łomży i Suwałk: III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,  I Liceum w Łomży i I Liceum w Suwałkach.
   • 4  listopad - inauguracja II edycji projektu - Uniwersytet Zdrowego Przedszkolaka
   • 21 listopad - współorganizacja z Wydziałem Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  KonferencjiŚwiatowy Dzień Rzucania Palenia
   • listopad/grudzień- Świąteczna   Akcja  Charytatywna  na rzecz  sfinansowania wypoczynku zimowego podopiecznych  Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dwójka" w Białymstoku - sprzedaż pocztówek,  bombek  oraz innych  rzeczy ozdobionych  sztuką decoupage autorstwa pracowników i wychowanków placówki
   • 7 -8 grudzień   - koordynowanie  Akacji  Dni Dawcy Szpiku Kostnego w Auchan Hetmańska - stworzenie  stoiska  z  pomiarami cukru, poradami dietetyka, badaniem wzroku itp.
   • grudzień - Świąteczna Akcja Charytatywna - Paczka dla Pracownika UMB, której  ideą była  pomoc w organizacji Świąt Bożego Narodzenia pracownikom i emerytom UMB potrzebującym wsparcia w tej kwestii.
   • grudzień 2013/maj 2014 - Akcja Puszka dla Maluszka wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której celem jest zbieranie puszek aluminiowych, z których dochód zostanie przekazany w całości na   dożywianie dotkniętych głodem afrykańskich dzieci