• Ostatnia zmiana 20.01.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   2014

   ROK  2014

   • październik 2013/czerwiec 2014- zajęcia w ramach I edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
   • październik 2013/czerwiec 2014- zajęcia w ramach II edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
   • listopad 2013/maj 2014 - cykl spotkań Studiuj w UMB
   • styczeń/kwiecień  - udział studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • styczeń/maj  - Akcja Puszka dla Maluszka wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której celem jest zbieranie puszek aluminiowych, z których dochód zostanie przekazany w całości na   dożywianie dotkniętych głodem afrykańskich dzieci
   • styczeń/maj  -  II edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na  zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony    na leczenie dwójki podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
   • 15 styczeń  - organizacja seansu filmu  October baby
   • styczeń/marzec - bezpłatny kurs dla wolontariuszy - uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz dorosłych, zainteresowanych niesieniem bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym, organizowany wspólnie z Fundacją „Pomóż im”
   • 21 styczeń - Koncert Charytatywny „Kolęduj razem z nami” -  Pracownicy,  Studenci UMB oraz ich Przyjaciele  na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej
   • 28 styczeń - szkolenie z zakresu Stosowanie metod ilościowych i  jakościowych w prowadzeniu badań naukowych, wspólnie z PWN
   • luty/marzec - Konkurs na Najsympatyczniejszego Studenta Roku 2013/2014
   • luty/marzec-  Konkurs na Asystenta roku 2013/2014
   • 21 marzec - Międzynarodowy Dzień Walki  z Rasizmem
   • 28 marzec-  organizacja projekcji filmu „Bez mojej zgody
   • marzec- szkolenie dzieci z Przedszkola Niepublicznego "Wesoła Niezapominajka" w Białymstoku w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożenia życia, jak wezwać pomoc, spróbować wykonać resuscytację
   • 1-30 kwiecień - akcja Wiosenne Porządki, jej celem była zbiórka niezniszczonych, a niepotrzebnych już  książek i zabawek, które zamiast wyrzucić, będzie  można przynieść i przekazać dzieciom ze szpitala i pomóc im przenieść  się do krainy marzeń i fantazji, radzić sobie z przeciwnościami losu, chorobą  i  umilić pobyt w szpitalu
   • 29 kwiecień - akcja edukacyjna osób głuchoniemych  w zakresie zdrowego   żywienia
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • 1 maj- udział w akcji promocyjnej „Dni otwarte Funduszy Europejskich
   • 5 maja - bezpłatne szkolenie -  Jak interpretować prawo autorskie na uczelni
   • 6 majZakręcony Maj - koncert charytatywny na rzecz podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” - biletem wstępu  były  plastikowe  nakrętki z opakowań po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  na leczenie dwójki podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
   • 22-25 maj - współorganizacja VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kṻbler-Ross
   • 20 maj - Dzień  Otwarty UMB
   • 27 maj  - akcja edukacyjna osób głuchoniemych   z zakresu otyłości
   • 28 maj - Dzień Akademicki
   • czerwiec - cykl wykładów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania dla osób niesłyszących
   • 4 czerwiec -  Dzień Prozdrowotny w  sklepie Pod Wiatrakiem prowadzonym przez Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven
   • 10 czerwiec  - rozdanie  dyplomów absolwentom Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka i Uniwersytetu zdrowego Seniora
   • 14 czerwiec - udział w akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki
   • 15 czerwiec - Festyn  Integracyjny  "Powitanie Lata z Uśmiechem"
   • 24 Czerwca   -  akcja edukacyjna osób głuchoniemych  na temat żywienia w określonych chorobach 
   • 13 lipiec  - Festiwal Zdrowia i Urody, w ramach Dni Miasta Supraśla
   • wrzesień 2014/maj 2015 - III edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • październik 2014/czerwiec 2015 - zajęcia w ramach II edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
   • październik 2014/czerwiec 2015 - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
   • październik 2014/czerwiec 2015 -  Akcja z przedszkolem  Niepublicznym Puchatek pod hasłem „Kim chcę być w przyszłości”, ukazująca różne drogi rozwoju zawodowego i nauczająca szacunku dla każdego pracującego
   • październik 2014/czerwiec 2015 - II edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
   • październik - AkcjaAdoptuj szkołę” - organizowana wspólnie z Fundacją Redemptoris Missio,  polegająca na wspieraniu, przez  przynajmniej 6 lat,  kwotą  100 zł rocznie, szkoły podstawowej w Kamerunie
   • październik/listopad - Akcja „Kup Pan szczotkę”, wspólnie z Fundacją Redemptoris Missio - zbiórka  szczoteczek i past do zębów  do Kamerunu
   • 29 październik - współorganizacja Konferencji  „Opieka nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego w Białymstoku - jaka jest?”
   • od listopada - Wolontariat studentek logopedii z fonoaudiologią w przedszkolu samorządowym nr 39 w Białymstoku
   • listopad/grudzień - akcja Świąteczna -List do Świętego Mikołaja”  - Spełnianie próśb zawartych w listach do Mikołaja  od podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
   • listopad/grudzień - akacja Świąteczna - „Paczka dla pracownika UMB” - jej ideą jest pomoc w organizacji Świąt Bożego Narodzenia najuboższym pracownikom i emerytom UMB
   • od grudnia 2014 - Organizacja na UMB akcji  Fundacji Pomóż IM „Nasercuj się”  - akcja pomocy chorym maluchom poprzez namalowanie np. na swoim policzku serduszka i  wsparcie działania Fundacji symbolicznym datkiem w wysokości 10 zł.
   • 1 grudnia - Akcja Krajowego Centrum ds. AIDS „ Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™”,  - organizowana na terenie Wydziału Nauk o Zdrowiu wspólnie z Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
   • grudzień 2014/kwiecień 2015  - Akcja „Studenckie skrzydła pomocy” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, związana z udzielaniem pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych osobom zagrożonym bezdomnością