• Ostatnia zmiana 20.01.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   2016

   ROK   2016

   • rok akademicki 2015/2016 - warsztaty Emisji Głosu dla osób pracujących zawodowo głosem prowadzone przez  studentów kierunku Logopedia z fonoaudiologią
   • rok akademicki 2015/2016 - wolontariat  studentek kierunku Logopedia z fonoaudiologią w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Białymstoku
   • rok akademicki 2015/2016 - wolontariat studentów fizjoterapii w  Podlaskim Centrum Hipoterapii prowadzącym nieodpłatne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych na terenie ośrodka jeździeckiego w Ignatkach Osiedle
   • październik 2015/maj 2016 - IV edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej                     z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • październik 2015/czerwiec 2016 - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
   • grudzień 2015/kwiecień 2016 - Akcja Studenckie Skrzydła Pomocy, akcja (z policją) pomocy bezdomnym
   • grudzień 2015/czerwiec 2016 - zajęcia w ramach IV edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
   • styczeń/kwiecień - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • 21 styczeń - udział w  X Targach Edukacyjnych
   • 28 styczeń - Koncert Charytatywny na rzecz  podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci I Młodzieży "Odrobina Radości" Przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • styczeń/luty - akcja „Zaczarowany ołówek” razem z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której idea jest zbiórka  artykułów  szkolnych

              dla mieszkańcach biednych krajów  z różnych regionów świata.

   • styczeń/marzec  -  cykl wykładów edukacyjnych dla osób niesłyszących zrzeszonych w Stowarzyszeniu Mi-giem
   • luty/kwiecień -   szkolenia  z Urzędem Statystycznym w Białymstoku
   • 25.02. - Organizacja badań statystycznych - PBSSP
   • 3.03. - Badania ankietowe
   • 10.03. - Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej
   • 17.03. - REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną
   • 5.04. - Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych
   • 21.04. - Portal Geostatystyczny - narzędzie przestrzennej wizualizacji danych statystycznych
   • marzec - III edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
   • marzec - kurs wolontariatu organizowany przez Fundację „Pomóż Im” i Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
   • marzec/kwiecień - szkolenia „Wspieranie niepełnosprawności” , wspólnie z Urzędem Miasta Departamentu Spraw Społecznych,  skierowane do studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB dotyczące promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych wspomaganie szeroko pojętej niepełnosprawności (psychicznej, fizycznej)
   • marzec/kwiecień  - Konkurs Na  Asystenta  Roku
   • marzec/kwiecień  - Konkurs Na   Najsympatyczniejszego Studenta  Roku
   • marzec/czerwiec - rozpoczęcie kształcenia podyplomowego osób starszych – absolwentów UZS - Zdrowie psychiczne osób w podeszłym wieku,  I edycja projektu, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w ścisłej kooperacji z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   • 10 kwiecień - akcja prozdrowotna w ramach Pól Nadziei w Galerii Jurowiecka oraz w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej  w Białymstoku
   • 10 kwiecień - kwesta w ramach Pól Nadziei w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku
   • kwiecień - zbiórka funduszy na Hospicjum w Pucku
   • 24 kwiecień - Koncert Charytatywny -„Muzyka czyni cuda” - Koncert 50x50, na rzecz Doroty Radomskiej zmagającej się z choroba nowotworową, wspólnie z  Grupą Organizacyjną działań 50x50 i   Fundacją "Teraz Mzyka
   • od maja -  wolontariat studentów fizjoterapii w  Podlaskim Centrum Hipoterapii prowadzącym nieodpłatne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych na terenie ośrodka jeździeckiego w Ignatkach Osiedle
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • maj -  zorganizowanie loterii fantowej  na rzecz Kamilka, malutkiego chłopczyka z rodziny studentki naszego Wydziału, na operację serca
   • maj -  wsparcie akcji Dzielni i Waleczni dla dzieciaków z białostockiej onkologii z okazji Dnia Dziecka
   • 22 maj  - Dzień Akademicki UMB
   • 24 maj  - Dzień Otwarty UMB
   • 20 czerwiec - udział studentów kierunku Dietetyka  w VII Regionalnym Zjeździe Onkoludków
   • 20-21 czerwiec - udział w projekcie Białostockie Talenty XXI wieku
   • październik 2016/maj 2017 - V edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej                     z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • październik 2016/grudzień 2016 -  akcja zbiorki pieluch,   pieluchomajtek,pompersow, ręczników papierowych, środków piorących i do higieny ciała dla  Hospicjum  Towarzystwa Przyjaciół Chorych  w Białymstoku
   • od października - udział w edycji  akcji Pola Nadziei  2016/2017
   • 26 październik - Opieka nad osobami ze schorzeniami układu oddechowego w województwie podlaskim - jaka jest?", ze Stowarzyszeniem "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej
   • 26 listopada  - Studiuj w UMB - uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
   • 9 grudzień- Organizacja Konferencji Naukowo-szkoleniowej Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej
   • grudzień - kiermasz świąteczny na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • napisanie podręcznika - Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau A.: Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej, Wyd. Silva Rerum, 2016, 1-804, ISBN 978-83-64447-82-2 /druk/; 978-83-64447-83-9 /e-book/ + Wszyscy  Autorzy oraz Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM  pracowali non profit przy powstawaniu tego podręcznika. Wszystkie zyski, zarówno Autorów, jak i Wydawnictwa, w całości będą przeznaczone na potrzeby Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku.