• Ostatnia zmiana 29.05.2020 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Wydziałowa Komisja i Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Wydziałowa Komisja do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący

  Dziekan - prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  Prodziekan – prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Prodziekan – prof dr hab. Katarzyna Winnicka

  Prodziekan – dr hab. Katarzyna Socha 

  Prodziekan – dr hab. Michał Tomczyk

   

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Violetta Dymicka – Piekarska

  Koordynator ds. weryfikacji efektów uczenia się dr hab. Renata Markiewicz - Żukowska
  Grupy robocze dla poszczególnych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich i praktyk zawodowych:
  KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA:
  Członkowie

  prof. dr hab. Joanna Matowicka - Karna – koordynator grupy roboczej

  dr hab. Grażyna Będkowska

  dr hab. Bogdan Cylwik

  dr hab. Ewa Gruszewska

  dr hab. Karolina Orywal

  dr hab. Marta Łukaszewicz - Zając

  dr n. med. Jolanta Czyżewska

  dr n. med. Małgorzata Czygier

  dr n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska

   

  Przedstawiciele studentów k. Analityka Medyczna (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Agata Świderska

  Aleksandra Kaszuba

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  mgr Alicja Koziejko


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK FARMACJA:
  Członkowie

  dr hab. Arkadiusz Surażyński - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Danuta Drozdowska

  dr hab. Ewa Karna

  dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo

  dr hab. Piotr Wieczorek

  dr n. farm. Anna Gromotowicz – Popławska

  dr n. farm. Wojciech Łuczaj

  dr n. farm. Anna Pućkowska

  dr n. med. Tomasz Misztal

  dr n. farm. Magdalena Wróblewska

   

  Przedstawiciele studentów k. Farmacja (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Agata Rytwińska

  Katarzyna Polkowska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  dr n. farm. Tomasz Słodownik


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK KOSMETOLOGIA:
  Członkowie

  dr hab. Elżbieta Kulikowska – Karpińska– koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak

  dr hab. Hanna Gabryel - Porowska

  dr hab. Edyta Rysiak

  dr n. farm. Anna Czajkowska – Kośnik

  dr n. farm. Marta Baranowska – Kuczko

  dr n. farm. Monika Tomczyk

   

  Przedstawiciele studentów k. Kosmetologia (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Klaudia Sobczak

  Agnieszka Senderowska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  mgr Urszula Hajduczenia


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  STUDIA DOKTORANCKIE:

  Członkowie

  dr hab. Wioletta Ratajczak - Wrona - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Karol Kramkowski

  dr hab. Sylwia Naliwajko

  dr hab. Marta Płońska - Brzezińska

  dr hab. Iwona Radziejewska

  dr hab. Małgorzata Rusak

  dr hab. Anna Tankiewicz – Kwedlo

  dr n. farm. Justyna Hermanowicz

  dr n. med. Olga Koper - Lenkiewicz

   

  Przedstawiciele doktorantów (wskazani przez Samorząd Doktorantów):

  mgr Krystyna Gromkowska - Kępka

  mgr Natalia Matwiejczuk

   

  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  PRAKTYKI ZAWODOWE:
  Członkowie

  dr n. med. Ines Kostecka – Rośleń – kierunek Analityka Medyczna, interesariusz,

  dr n. farm. Robert Czarnomysy – kierunek Farmacja,

  dr n. farm. Elżbieta Milewska – kierunek Kosmetologia