• 12.03.2017 SKN przy Zakładzie Statystki i Informatyki Medycznej

   Zakładu Statystki i Informatyki Medycznej

   1. Opiekunowie Koła:
    dr Robert Milewski
    dr Anna Justyna Milewska

     
   2. Przewodniczący Koła:
    Marta Stachurska, Zdrowie Publiczne I rok II stopnia

     
   3. Data powstania:
    2012

     
   4. Liczba członków:
    6

     
   5. Kontakt:
    e-mail: martastachurska18@gmail.com
    tel: 796 763 695

     
   6. Zainteresowania naukowe:
    Planowanie badań, opracowywanie wyników, analiza statystyczna danych medycznych

     
   7. Publikacje:
    artykuły naukowe - 2
    doniesienia zjazdowe zagraniczne - 10
    doniesienia zjazdowe polskie - 20

     
   8. Nagrody:
    2013/2014 - II miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w kategorii Interdyscyplinarnej

    2014/2015 - I miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w kategorii Interdyscyplinarnej
     
   9. Inne informacje o Kole:
    Będąc członkiem koła możesz liczyć na pomoc w planowaniu badań (opracowanie metodyki, zaplanowanie pomiarów, tworzenie ankiety), opracowaniu wyników (wprowadzenie, zakodowanie, obliczenia) oraz analizie statystycznej otrzymanych wyników. Pogłębisz swoją wiedzę statystyczną oraz poznasz podstawowe pakiety statystyczne.