Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kodeks etyki pracownika naukowego - III wydanie.