• 21.09.2021 Zakład Chemii Organicznej

    Farmacja (rok II; semestr III i IV) – Chemia organiczna