• 10.02.2022 Zakład Chemii Organicznej

    Farmacja (rok II; semestr III i IV) – Chemia organiczna